Ocalmy Izerski Las!

Do: Nadleśnictwa Świeradów i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Wolimierz to wyjątkowe miejsce. Od ponad 30 lat miejscowość położona na pograniczu polsko-czeskim, u podnóża Gór Izerskich, przyciąga artystów, twórców, aktywistów, ekologów, społeczników, rowerzystów, turystów i osoby szukające spokoju w wielu okolicznych gospodarstwach agroturystycznych. Od 1991 na nieczynnej stacji kolejowej działa teatr Klinika Lalek.290735346_447943794002827_1598358650051946109_n.jpg

fot. Agnieszka Czapi Trzepizur

Tuż za Stacją Wolimierz - między Wolą Sokołowską, Pobiedną, Wolimierzem, Świeciem, Barciami i Giebułtowem - rozciąga się las, który jest nie tylko piękny, kojący i użytkowany na co dzień przez mieszkańców i turystów, ale jest też ważną częścią historii społecznej i kulturowej Wolimierza. To ten las był miejscem ekologicznej edukacji i aktywizmu od wczesnych lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej. To tu spotykali się artyści, aktorzy, muzycy, tancerze, aby do swojej sztuki czerpać inspiracje z natury. Tu realizowane były performensy, land-art, warsztaty, odosobnienia i medytacje. To w tym lesie do dziś spotyka się społeczność związana z Wolimierzem i Górami Izerskimi – aby zasiadać w kręgach, rozmawiać, czerpać mądrość i siłę z leśnej natury. Z resztą – gmina, w której leży Wolimierz nie bez powodu nazywa się Leśna.

Mieszkańcy, sympatycy i bywalcy Wolimierza oraz jego okolic - Świecia, Pobiednej, Giebułtowa - są świadomymi użytkownikami lasu, z którego aktywnie korzystają, o który dbają, a teraz – stają w jego obronie wobec zrealizowanych i planowanych masowych wycinek. W ramach tak zwanych  „rębni częściowej uprzątającej” oraz „rębni gniazdowej” zaplanowany wycinkę od 100% (!!!) do 30% dojrzałych drzew na ponad połowie obszaru lasu. Dzieje się to mimo że na znacznej części pododdziałów leśnych, w których realizowane są lub będą wycinki, rosną stare drzewa – występują tu m.in. 120-130 letnie modrzewie i sosny. W dodatku pododdziały, które w Planie Urządzenia Lasu są przeznaczone do wycinki, mają status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. Zgodnie z przyjmowaną przez Lasy Państwowe doktryną wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej, funkcja gospodarcza nie powinna być wiodącą funkcją dla tego lasu.

Już teraz z przerażeniem odkrywamy miejsca, w których – w środku lasu – wycięto w pień wszystkie, dosłownie wszystkie drzewa. Zostawiając pustkę ludziom, zwierzętom, usychającej ściółce. Do 2027 roku możemy być świadkami jak stopniowo nasz las znika. A wraz z nim klimat Wolimierza i zachodniej części Przedgórza Izerskiego – nie tylko ten przyrodniczy, ale także społeczno-kulturowy i turystyczny. Las to nasze płuca, to nasz rezerwuar wody i chłodu, ostoja bioróżnorodności. To nasze serce i dom, których będziemy bronić.

Oczekujemy:

1. Wstrzymania planowanych jeszcze na 2022 rok wycinek, powodujących znikanie lasu na dużych powierzchniach (w tym wstrzymania tzw. „rębni gniazdowych”).

2. Ograniczenia cięć do tylko koniecznych, związanych z bezpieczeństwem, a jeśli niezbędne jest pozyskanie surowca, to dokonywania go w sposób zrównoważony i w skali, która nie dewastuje lasu.

3. Urealnienia społecznej funkcji lasu opisanej w kategorii HCVF6 wg standardów Forest Stewardship Council (FSC) – kategoria „lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności”.

4. Zrewidowania Plan Urządzenia Lasu (PUL) nadleśnictwa Świeradów tak, aby dokonać całkowitego przewartościowania funkcji lasów na terenie Wolimierza, Pobiednej, Świecia, Woli Sokołowskiej, Giebułtowa dając bezwzględne pierwszeństwo funkcji społecznej, klimatycznej, wodochronnej, klimatochronnej i ochrony bogactwa gatunków (bioróżnorodności) nad funkcją surowcową.

5. Aktywnrgo wsparcia władz gminy Leśna, w której interesie jest dbanie o utrzymywanie atrakcyjności turystycznej regionu i realizację projektów, które ją wspierają (w tym realizację zaplanowanych już leśnych ścieżek rowerowych). Oczekujemy wstrzymania bieżącego wyrębu i zorganizowania realnych konsultacji społecznych, w których głos mieszkańców, organizacji społecznych, naukowców i aktywistów zostanie autentycznie wysłuchany i wzięty pod uwagę.    

290733792_447942990669574_6231379610142263650_n.jpg

fot. Agnieszka Czapi Trzepizur


Agnieszka - w imieniu grupy mieszkańców i sympatyków Lasu Izerskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka - w imieniu grupy mieszkańców i sympatyków Lasu Izerskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )