Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej 579, na odcinku biegnącym przez obszar Kampinoskiego Parku Narodowego.

Szanowni Państwo,  

We czwartek 7 grudnia 2023 roku na wysokości miejscowości Aleksandrów młoda wilczyca (siedmiomiesięczne szczenię), wraz z dwoma towarzyszącymi jej osobnikami, próbowała przekroczyć drogę wojewódzką 579 biegnącą przez obszar Kampinoskiego Parku Narodowego. Zginęła potrącona przez samochód. Jest trzecim wilkiem, który w ciągu trzech lat stracił życie pod kołami pojazdu na terenie parku narodowego.  

Jak cennym i potrzebnym w przyrodzie gatunkiem jest wilk nie trzeba wyjaśniać. Potwierdzają to wieloletnie badania prowadzone przez specjalistów. Zadomowienie się wilków w Puszczy Kampinoskiej jest dowodem na coraz lepszą kondycję tego obszaru chronionego.  

Kampinoski Park Narodowy (KPN) jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Jest też najcenniejszym obszarem chronionym na Mazowszu i w całej środkowej Polsce. Zamieszkują go liczne zwierzęta, których szlaki migracyjne przecina drogą wojewódzka nr 579 (DW 579). Obowiązujące na tej trasie ograniczenie prędkości do 60 km/h na odcinku KPN jest nagminnie łamane przez kierowców, co prowadzi do licznych kolizji drogowych z udziałem zwierząt, w wyniku których zwierzęta giną.

Co roku w wyniku kolizji drogowych na DW 579 ginie kilkaset zwierząt. Najczęściej są to: wiewiórki, kuny, lisy, borsuki, dziki, sarny, jelenie, łosie, nietoperze (wśród nich m.in. mopek zachodni – gatunek z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej UE, jest przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska) oraz duża ilość ptaków małej i średniej wielkości. Zginęły tu także 2 wilki (2.10.2020 i 28.10.2021). Wilk jest jednym z najcenniejszych zwierząt w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego i Polski. Po sześćdziesięciu latach nieobecności zwierzęta te powróciły na stałe do KPN, co świadczy o bardzo wysokich i stale rosnących walorach przyrodniczych tego obszaru.

Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości jest jedynym sposobem na zdyscyplinowanie kierowców i wyegzekwowanie nakazu zmniejszenia prędkości przejazdu przez obszar parku narodowego – najwyższej formy ochrony w Polsce! Należy pamiętać, że na obszarze parku narodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718) o ochronie przyrody celem nadrzędnym jest ochrona przyrody i wszystkie inne działania prowadzone na jego obszarze powinny być temu celowi podporządkowane.

Kampinoski Park Narodowy położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej poddany jest ogromnej presji urbanizacyjnej. Jego obszar otoczony jest siecią dróg oraz coraz bardziej gęstniejącą zabudową, co bardzo niekorzystnie wpływa na możliwość ochrony dużych zwierząt migrujących. DW 579 stanowi dodatkową barierę, którą muszą pokonywać zwierzęta zamieszkujące park dlatego zminimalizowanie jej niekorzystnego oddziaływania na przyrodę parku jest koniecznością. Kilkadziesiąt lat temu DW 579 była jedynie drogą lokalną, a ruch na niej marginalny. Niestety w ostatnich latach wielu kierowców, głównie samochodów ciężarowych traktuje ją jako skrót łączący drogę S7 z autostradą A2 i drogą S8. Powoduje to, że ruch tranzytowy odbywa się na niej 24 h na dobę.

Mając świadomość, że DW 579 musi istnieć, a w najbliższym czasie dalej traktowana będzie jako komunikacyjna alternatywa dla przebudowywanej DK 7, po raz kolejny apelujemy o wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości, na odcinku przebiegającym przez obszar Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości, poza przyrodą, skorzystają także lokalni mieszkańcy oraz odwiedzający park turyści. Niższa prędkość pojazdów poruszających się drogą przełoży się na zmniejszenie poziomu hałasu, niższą emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększy się bezpieczeństwo samych kierujących, a także rowerzystów i pieszych przemieszczających się skrajem drogi oraz osób oczekujących na transport na przystankach autobusowych.

Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości nie wpłynie znacząco na czas przejazdu samochodów przez obszar parku, który zostanie w ten sposób wydłużony zaledwie o kilka minut.

Zainstalowanie pomiaru na drodze prowadzącej przez obszar chroniony stać się może wydarzeniem bez precedensu, które z całą pewnością spotka się z aprobatą i wdzięcznością (nie tylko lokalnego) społeczeństwa.  

------------------------------------------

Petycja zostanie przekazana na ręce Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Szajowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...