Uchylenie immunitetu posłance Krystynie Pawłowicz w celu złożenia przeciw niej pozwu zbiorowego za ustawiczne ubliżanie Polakom.

Jako obywatele RP domagamy się uchylenia immunitetu pani poseł Krystynie Pawłowicz. Pani poseł w swoich wystąpieniach obraża Polaków, nazywając nas targowicą, szmatami, zdrajcami czy mordami, tudzież ubecją, sowietami czy niemieckimi sługusami. Możnaby długo wymieniać epitety. Arogancja poseł Pawłowicz przejawia się w jej zachowaniu agresją, wulgarnością i brakiem szacunku dla tej części Polaków, która wyznaje inne wartości niż wspomniana posłanka i jej partia. W związku z całokształtem              " dorobku " posłanki zamierzamy, jako obywatele, wystąpić do sądu z pozwem przeciwko pani Pawłowicz. Zachodzi jednak obawa, że immunitet uchroni ją przed odpowiedzianością karną, w związku z tym wnioskujemy o powyższe. 

                                                                     My, Naród


Agnieszka Wróbel    Skontaktuj się z autorem petycji