WNIOSEK O ODEBRANIE PROF. CHAZANOWI PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA

Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego, ul. Puławska, 02-512 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

W związku z ogromną liczbą doniesień od byłych pacjentek profesora Chazana - min. Pani Anny Grzybowskiej i wszystkich Pań, które odpowiedziały na jej post, wskazujących jasno na niedopuszczalne etycznie i moralnie traktowanie ich przez Chazana podczas pobytu na oddziale położniczym w szpitalu przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie, zwracam się z wnioskiem o odebranie profesorowi praw do wykonywania zawodu lekarza ginekologa - położnika.

Szanowni Państwo zapewne znają szeroko opisywany przypadek kobiety, której, z racji celowych zaniedbań i dezinformacji ze strony prof. Chazana, przyszło urodzić ciężko uszkodzone dziecko.

Z tego, co wynika z opisów doświadczeń pacjentek Chazan, zasłaniając się tzw. "klauzulą sumienia", szykanował swoje podopieczne, a wykorzystując swą uprzywilejowaną pozycję, dopuszczał się odmawiania im prawa do podstawowych świadczeń, celowej dezinformacji i wypowiadania bezczelnych ocen, dodatkowo wprowadzając elementy zastraszania i potępiania, czym powodował ogromy stres dla kobiet w czasie ciąży i w przygotowaniu do porodu.

Żaden lekarz, mający za dobro wyższe dobrostan i zdrowie swego pacjenta, do czego tak naprawdę obliguje go składana przysięga Hipokratesa, nie powinien traktować swoich podopiecznych w tak skandaliczny sposób.

Uważam, iż każdy pacjent powinien być traktowany z szacunkiem, w szczególności kobiety w tak wyjątkowym okresie, jakim jest ciąża, poród i połóg, a podstawowym obwiązkiem sprawującego nad nimi opiekę lekarza jest zadbanie o zapewnienie im godnych warunków leczenia.

Ze wzgledu na fakt, iż prof. Chazan dopuścił się z pełną premedytacją tak wielu nagannych zachowań i zaniedbań w stosunku do pacjentek, co prowadziło do traumatyzacji całego doświadczenia zwiazanego z ciążą, pobytem na oddziale i porodem, uważam, iż odebranie mu prawa do wykonywania zawodu lekarza ginekologa - położnika jest jak najbardziej zasadne i usankcjonowane.

Z poważaniem

Anna Wyszyńska wraz z Wszystkimi Podpisanymi.

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Wyszyńska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...