WNIOSEK O ODEBRANIE PROF. CHAZANOWI PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA

Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego, ul. Puławska, 02-512 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

W związku z ogromną liczbą doniesień od byłych pacjentek profesora Chazana - min. Pani Anny Grzybowskiej i wszystkich Pań, które odpowiedziały na jej post, wskazujących jasno na niedopuszczalne etycznie i moralnie traktowanie ich przez Chazana podczas pobytu na oddziale położniczym w szpitalu przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie, zwracam się z wnioskiem o odebranie profesorowi praw do wykonywania zawodu lekarza ginekologa - położnika.

Szanowni Państwo zapewne znają szeroko opisywany przypadek kobiety, której, z racji celowych zaniedbań i dezinformacji ze strony prof. Chazana, przyszło urodzić ciężko uszkodzone dziecko.

Z tego, co wynika z opisów doświadczeń pacjentek Chazan, zasłaniając się tzw. "klauzulą sumienia", szykanował swoje podopieczne, a wykorzystując swą uprzywilejowaną pozycję, dopuszczał się odmawiania im prawa do podstawowych świadczeń, celowej dezinformacji i wypowiadania bezczelnych ocen, dodatkowo wprowadzając elementy zastraszania i potępiania, czym powodował ogromy stres dla kobiet w czasie ciąży i w przygotowaniu do porodu.

Żaden lekarz, mający za dobro wyższe dobrostan i zdrowie swego pacjenta, do czego tak naprawdę obliguje go składana przysięga Hipokratesa, nie powinien traktować swoich podopiecznych w tak skandaliczny sposób.

Uważam, iż każdy pacjent powinien być traktowany z szacunkiem, w szczególności kobiety w tak wyjątkowym okresie, jakim jest ciąża, poród i połóg, a podstawowym obwiązkiem sprawującego nad nimi opiekę lekarza jest zadbanie o zapewnienie im godnych warunków leczenia.

Ze wzgledu na fakt, iż prof. Chazan dopuścił się z pełną premedytacją tak wielu nagannych zachowań i zaniedbań w stosunku do pacjentek, co prowadziło do traumatyzacji całego doświadczenia zwiazanego z ciążą, pobytem na oddziale i porodem, uważam, iż odebranie mu prawa do wykonywania zawodu lekarza ginekologa - położnika jest jak najbardziej zasadne i usankcjonowane.

Z poważaniem

Anna Wyszyńska wraz z Wszystkimi Podpisanymi.