Odwołanie matur ustnych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowny Pan

dr hab. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

   Petycja

dotyczy: odwołania matur ustnych w roku szkolnym 2020/2021

 

Szanowny Panie Ministrze,

w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 matury ustne ze względu na panującą pandemię koronawirusa zostały odwołane. Podczas trwania matur, w Polsce przybywało od około 250 do 600 nowych przypadków zakażeń dziennie. Podczas ogłaszania informacji o odwołaniu matur ustnych, 24 kwietnia 2020, zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej jak i Pan Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, stwierdzili, że egzamin ten nie jest konieczny przy rekrutowaniu na uczelnie wyższe. Dodatkowo, konieczne wówczas nauczanie zdalne, trwające od 12 marca 2020 roku do końca roku szkolnego 2019/2020, zdecydowanie spowolniło przerabianie zakresu materiału potrzebnego do zdania egzaminu.

Zarówno tegoroczni maturzyści, jak i uczniowe, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w przyszłym roku, mają takie same zaległości spowodowane nauczaniem w sytuacji strajkowej w roku szkolnym 2018/2019 oraz w sytuacji nauki zdalnej w roku 2019/2020 i 2020/2021. Ponadto egzamin maturalny, który odbył się w tym roku został przesunięty o miesiąc później względem matur zapowiedzianych na rok 2021, co daje miesiąc więcej na przygotowanie się do egzaminu tegorocznym maturzystom przy jednoczesnym braku matur ustnych. Dodatkowo nauczyciele obecni na maturach ustnych nie prowadzą w tym czasie zajęć lekcyjnych, co powoduje braki w materiale, zwłaszcza z takich przedmiotów jak język polski, które powodują zaległości spowodowane zdalnym nauczaniem u uczniów młodszych klas.

Matury ustne, szczególnie w tak trudnym, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, czasie powodują silny stres wynikający z samego egzaminu oraz panującej w Polsce sytuacji związanej z koronawirusem. 5 listopada 2020 roku w Polsce odnotowano 27 143 nowych zakażeń. Każdego dnia liczba ta znacząco wzrasta, co powoduje coraz większe zagrożenie epidemiologiczne.

W imieniu uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego w roku 2021 zwracam się o odwołanie przyszłorocznych matur ustnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno nauczycielom, jak i uczniom. W naszej opinii decyzja ta będzie sprawiedliwa względem tegorocznych maturzystów oraz adekwatna do sytuacji, gdy w czasie edukacji w szkole ponadpodstawowej proces nauczania został zakłócony strajkiem nauczycieli, wybuchem pandemii oraz wprowadzeniem zdalnej edukacji.

 

                                                 Z poważaniem

                                                 Michał Sikorski

 

Link do petycji wysłanej do Ministra Edukacji Narodwej - Przemysława Czarnka:

https://documentcloud.adobe.com/link/petycja

Strona, na której zamieszczane będą informacje dotyczące petycji:

https://www.facebook.com/Protest-Maturzystow