Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną w Radomiu

My jako użytkownicy drogi

Radom — Cerekiew —Golędzin Młódnice — Domaniów

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną tak, aby umożliwić bezpieczne i płynne włączenie się do ruchu w kierunku Radomia z ul. Wapiennej.


Nadmieniamy, że skrzyżowanie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Radomia. Bardzo duże natężenie ruchu pojazdów na ul. Wolanowskiej, będącej ciągiem drogi S12, wręcz uniemożliwia włączenie się do ruchu, często powoduje bardzo duże „korki" na ul. Wapiennej i niebezpieczne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu użytkowników ruchu drogowego.


Niewątpliwie, zainstalowanie sygnalizacji świetlnej (działającej chociażby w godzinach „szczytu podróżowania, tj. 7.00-9.00 oraz 14.00-17.00) podobnie jak funkcjonującej w ciągu drogi S9 na ul. Słowackiego (od Ronda Matki Bożej Fatimskiej w kierunku Skaryszewa), rozwiązało by trudną sytuację i znacznie poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.


Użytkownicy drogi Radom — Cerekiew —Golędzin Młódnice — Domaniów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Użytkownicy drogi Radom — Cerekiew —Golędzin Młódnice — Domaniów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...