Osobiste poszukiwania genealogiczne i digitalizacja ksiąg w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu

       Jego Ekscelencja Metropolita Przemyski

       Arcybiskup Adam Szal

  

"My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie samodzielnych poszukiwań w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu oraz o zgodę na spis i digitalizację ksiąg metrykalnych i innych dokumentów. 

Obecnie dostęp do zasobów Archiwum Archidiecezjalnego posiadają tylko 2 firmy profesjonalnie zajmujące się genealogią. Opcja płatnych kwerend jest dobrym pomysłem, ale nie powinna być jedyną możliwością, a jedną z dostępnych do wyboru.

Dla przykładu podam Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, gdzie jest możliwa kwerenda osobista, jak równiez Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Archiwa Archidiecezjalne w Łodzi i w Poznaniu i wiele innych. Rozumiemy i szanujemy ograniczenia wynikające z pandemii, jednak odmawianie możliwości samodzielnych badań to stałe praktyki.

W Archiwum Archidiecezji w Przemyślu badanie historii rodziny we własnym zakresie nie jest możliwe. Osobiste poszukiwania są bardzo istotne dla genealogów amatorów, wnoszą wiele pozytywnych uczuć do naszego życia : pozwalają budować bliskość z przodkami, wzbudzają zainteresowanie ich obyczajami i życiem w zmieniających się warunkach socjo-historycznych. Zgłębiamy historię naszego kraju, mikroregionu, wzmacniają nasze poczucie przynależności do grupy i umacniają więzi z z Ojczyzną.

Znani ludzie różnych epok i czasów byli podobnego zdania. Józef Piłsudski mawiał, że "Ten kto nie szanuje i nie ceni przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości". Również Cyceron twierdził, że "Nie znać historii to zawsze być dzieckiem", Cyprian Kamil Norwid " Chcąc mieć przyszłość, należy mieć przeszłość" oraz nasza noblistka Wisława Szymborska "Umarłym wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci". Nawet Pismo Święte jasno stanowi: "Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia" (Hbr 7, 3).

Akta metrykalne, dokumenty znajdujące się w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu to nasze wspólne dobro, nasza historia, życie naszych przodków, którzy tworzyli naszą ojczyznę. Umożliwienie nam osobistych badań pozwoli nam na oddawanie kultu osobom zmarłym, czczenie ich pamięci, która jest naszym dobrem osobistym chronionym przepisami prawa cywilnego (art. 23 i 24 k.c.).

Prosimy o udostepnienie kopii aktualnego inwentarza ksiąg znajdujących sie w zasobach Archiwum. Wykaz nie jest zamieszczony na stronie internetowej, a jest to podstawowa  kwestia w przypadku poszukiwań interesujących ksiąg, tym bardziej, że adres email do kontaktu ( b.archiwum@op.pl ) jest nieaktualny.

Zwracamy się również z prośbą o zgodę na digitalizację ksiąg. Pożary w Archiwum w Krakowie oraz w Archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pokazały, że bezcenne dokumenty można stracić w ciągu kilku chwil, dlatego niezmiernie ważne jest ich zabezpieczenie i uwiecznienie przez sfotografowanie, digitalizację akt będących częścią kultury i dziedzictwa narodowego Polski.

Mamy nadzieję, że nasze postulaty zostaną rozpatrzone pozytywnie, na co wszyscy liczymy i oczekujemy."

Z wyrazami szacunku.

Do wiadomości:

- Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

  Jego Ekscelencja Biskup Artur G. Miziński

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Elżbieta do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...