PETYCJA BRANŻ ZAMKNIĘTYCH

LOGOTYPY.jpg
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów  
Pan Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii  
Pan Paweł Borys Prezes Polski Fundusz Rozwoju  
Pan Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców   

KLUCZOWE POSTULATY  DOTYCZĄCE OPRACOWANIA SEKTOROWYCH FORM POMOCY I WSPARCIA DLA BRANŻ, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZOSTAŁA OGRANICZONA  W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CoV-2  BRANŻE WYDARZEŃ I SPOTKAŃ / FITNESS / GASTRONOMIA / HOTELE  

Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo,  

Sytuacja branż zamkniętych w związku z rozwijającą się dynamicznie pandemią pogarsza się z dnia na dzień, stawiając te gałęzie polskiej gospodarki na krawędzi dalszego przetrwania.  

Od kilku miesięcy, zarówno drogą oficjalną (pisma, robocze spotkania z przedstawicielami poszczególnych resortów/instytucji administracji państwowej), jak i wykorzystując środki masowego przekazu, informujemy bardzo szeroko o znaczeniu naszych branż w narodowej gospodarce i realnym zagrożeniu dla ich dalszego funkcjonowania.  

Jako branże, które ze względu na obostrzenia państwowe, nie są w stanie dalej ekonomicznie funkcjonować, przygotowaliśmy pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na wsparcie, ale przede wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji takich gałęzi polskiej gospodarki,  jak m.in.:
fitness,
hotelarstwo,
gastronomia,
transport autokarowy
branży spotkań i wydarzeń (tzw. “eventy”, w tym m.in. konferencje / targi / kongresy/ turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty / festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych) wraz z transportem autokarowych i samolotowym.   

1. UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.   

Proponujemy zatem umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego.   

2.            DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.  

Możliwość ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych 4 miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.  

3.            REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.  

Dofinansowanie działalności w wysokości 50% przychodów odpowiadających analogicznemu okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej branży.

4.            KREDYTY / LEASINGI.

Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r. .  

5.            DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY.    Dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80% etatu, w wysokości 40% pierwotnego wynagrodzenia.  Dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50%, w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1 miesiąc na ponowny “rozruch” przedsiębiorstwa.  Abolicja składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw z naszych branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z).

6.            KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ POPRZEZ PKD BRANŻY/PRZEMYSŁU SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTEGO PRZEZ KRYZYS.   

Zastosowanie kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która, poprzez ograniczenia ze strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.   

Powyższe propozycje mają strategiczne znaczenie dla dalszego przetrwania naszych branż. Emocje panujące wśród naszych pracowników/współpracowników i interesariuszy są na absolutnej krawędzi. Aktualnie nie zastanawiamy się już nad tym czy grozi nam upadłość, ale kiedy ona nastąpi!  

W związku z powyższym oczekujemy, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania roboczego (z udziałem m.in. przedstawicieli KPRM, PFR i MF), podczas którego  zaprezentują Państwo zapowiadaną strategię i konkretne rozwiązania w zakresie wsparcia dla naszych branż.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., absolutnie nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi stajemy wraz z prawie 3 milionami naszych pracowników (hotele, fitness, gastronomia, transport,  branża wydarzeń i spotkań).    Reprezentanci naszych branż złożą również osobiście powyższą petycję w w/w instytucjach w piątek 6 listopada.   

W związku z powyższym liczymy na Państwa niezwłoczną pomoc.  

Z poważaniem,

Rafał Krzycki  Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej                                
Marcin Mączyński  Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego                
Tomasz Napiórkowski Polska Federacja Fitness                                                               Bartosz Bieszyński  Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Powyższy dokument jest stanowiskiem: Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Polskiej Federacji Fitness. Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Do wiadomości:
Pan Andrzej Gut - Mostowy -  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;
Pani Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Pan Bartłomiej Marczuk - Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju;
Pani Elżbieta Witek - Marszałek Sejmu RP;
Pan Tomasz Grodzki - Marszałek Senatu RP; Przewodniczący klubów / kół poselskich / senackich;
Pan Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP;
Pan Maciej Witucki - Prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan.   

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w składzie:

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – SOIT
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Klub Agencji Eventowych SAR
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce - SKKP
Polska Izba Przemysłu Targowego - PIPT
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - IGHP
Polska Izba Techniki Estradowej - PITE
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – IAKS Polska
Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
SITE Poland
Stowarzyszenie Branży Eventowej - SBE
Harmony Polish Hotels
Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych - PSPA
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich - IGMAP
Fundacja FOH
Future for MICE
Meeting Professional International Poland Chapter - MPI

PETYCJA BRANŻ ZAMKNIĘTYCH W WERSJI SKRÓCONEJ
PETYCJA_04112020.jpg


Rafał Krzycki IGGP, Marcin Mączyński IGHP, Tomasz Napiórkowski PFF, Bartosz Bieszyński RPSiW tel. 503 - 825 - 086    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rafał Krzycki IGGP, Marcin Mączyński IGHP, Tomasz Napiórkowski PFF, Bartosz Bieszyński RPSiW tel. 503 - 825 - 086 będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...