Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji leku Caprelsa

Szanowny Panie Ministrze!

Rak rdzeniasty tarczycy to rzadki ale wyjątkowo złośliwy rodzaj złosliwego nowotworu tarczycy. Choroba ma postać nowotworu złośliwego wywodzącego się z komórek okołopęcherzykowych wytwarzających kalcytoninę. Chociaż jest to zaledwie 1%  wszystkich nowotworów złośliwych to rocznie diagnozę taką słyszy w Polsce około 100 osób. Rak ten atakuje często ludzi młodych między 20 a 40 rokiem życia. 

Jedynym leczeniem w Polsce jest chirurgiczne wycięcie gruczołu tarczowego i ewentualnych przerzutów jeśli jest to mozliwe, co absolutnie nie leczy tego typu raka. Jest on też oporny na leczenie radiojodem. Nie ma również udokumentowanych naukowo wskazań do chemioterapii - zastosowanie CTH (np. monoterapia doksorubicyną). Po wyczerpaniu możliwości leczenia izotopowego wiąże się z niewielkim odsetkiem obiektywnych odpowiedzi, a w związku z wolnym przebiegiem choroby często odstępuje się od podejmowania toksycznego leczenia. Osoby z rozsianą i postępującą chorobą powinny być włączane do kontrolowanych badań klinicznych — zastosowanie leków celowanych molekularnie (w tym inhibitorów kinaz tyrozynowych) może przynieść nowe możliwości leczenia raka tarczycy.

Od 2012 r. dostępne są nowe terapie celowane - inhibitory kinazy tyrozynowej (lek Caprelsa). To leczenie opóźnia rozwój raka rdzeniastego tarczycy i pozwala chorym żyć dłużej. Badania wykazały, że terapia zwiększa czas wolny od progresji o 11 miesięcy. W Polsce leczenie nie jest refundowane, mimo że na jego refundacje zdecydowano się w innych krajach europejskich. Miesięczny koszt leczenia tym lekiem to około 22 tysięcy złotych. Jest to suma na którą chorzy i ich rodziny nie mogą sobie pozwolić. 

W Polsce jest tylko 50 osób chorych na raka rdzeniastego tarczycy. Nie można ich skutecznie leczyć, bo lek który ratuje im życie nie jest refundowany. Właściwie jest on niedostępny, jednak jak na lek onkologiczny, to można powiedzieć, że nie jest drogi. Dlatego to dziwne, że nie można go zrefundować 50 chorym w całym kraju.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Przesmycka

Siedlce, dnia 09 czerwca 2017r.


Agnieszka Przesmycka    Skontaktuj się z autorem petycji