Petycja do Wojewody Lubuskiej w sprawie ustalenia całodobowych dyżurów weterynaryjnych

Szanowny Panie Wojewodo,

Zwracamy się do Pana Wojewody z prośbą o zorganizowanie i sfinansowanie całodobowych dyżurów weterynaryjnych na terenie województa lubuskiego, a w szczególności w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Niestety dzisiaj właściciele psów, kotów i innych zwierząt w razie ich nagłego zachorowania nie mają dostępu do opieki weterynaryjnej, ponieważ lecznice dla zwierząt przeważnie w godzinach nocnych, w weekendy i podczas dni świątecznych są nieczynne. To Panu Wojewodzie podlegają Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny i powiatowe inspektoraty weterynaryjne, które mogą rozwiązać ten ważny problem mieszkańców Lubuskiego.


Robert Górski i Paweł Wysocki - radni Miasta Zielona Góra    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Robert Górski i Paweł Wysocki - radni Miasta Zielona Góra do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...