Petycja dotycząca poprawy funkcjonowania poczty w Gminie Siechnice, poczta Św. Katarzyna

Szanowny Pan 
Krzysztof Falkowski 
Prezes Poczty Polskiej S.A z siedzibą w Warszawie 
Szanowny Pan 
Górecki Damian
Dyrektor Regionu Dystrybucji we Wrocławiu 
Poczta Polska S. A.

My mieszkańcy Gminy Siechnice od dłuższego czasu borykamy się z brakiem dostarczanej poczty do naszych domów.
Poczta dostarczana jest nieregularnie, dotyczy to listów zwykłych jak i priorytetów oraz poleconych. Poprzez chaos na poczcie mamy utrudniony kontakt z instytucjami państwowymi czy bankami gdzie liczy się termin dostarczenia do odbiorcy. Nie mówiąc o rachunkach, które również nie przychodzą na czas. Wielokrotnie jesteśmy narażani na kary albo postępowania wyjaśniające przed organami państwowymi, dostarczycielami mediów z uwagi przekroczenie terminów podanych w pismach wysłanych Pocztą Polską. Pisma nie trafiają do nas wcale lub dopiero po przekroczonych terminach. (korespondencja zalega nierozniesiona w placówce w Św. Katarzynie). 
 Zwracamy się o zorganizowanie audytu placówki w Świętej Katarzynie, gdzie rozdzielana są przesyłki na pozostałe placówki (oba oddziały podleją pod Świętą Katarzynę), wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do naczelnika, który w naszej opinii, zarządza nieprofesjonalnie i niekompetentnie powyższą placówką. Dodatkowo wnosimy o przeprowadzenie kontroli pozostałych placówek na terenie naszej gminy oraz przeprowadzenie programu naprawczego.
Poczta Polska w naszej Gminie przestał już dawno być znakiem rzetelności i sumienności.


Jakub Kłosiński; Alina Kłosowska;Łukasz Kropski; Marcin Rorat; Katarzyna Nowak-Pokorny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jakub Kłosiński; Alina Kłosowska;Łukasz Kropski; Marcin Rorat; Katarzyna Nowak-Pokorny będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...