PETYCJA W SPRAWIE LOKALIZACJI MASZTU MACIEJEWICZA

Pan Piotr Krzystek

Prezydent Szczecina

maszt.jpg

(zdjęcie www.szczecin.pl)

My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się decyzji dotyczącej nowej lokalizacji Masztu Maciejewicza, tj. na Łasztowni przed biurowcem Lastadia.

Panie Prezydencie, to słuszna decyzja, aby po latach nieobecności, jeden z symboli naszego miasta wrócił do przestrzeni publicznej. Pamiętamy monumentalny maszt w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie Trasy Zamkowej w rejonie wjazdu do centrum, który witał przyjezdnych i stanowił rozpoznawalny znak podkreślający morski charakter Szczecina. Uważamy, że jego ówczesna lokalizacja, wbrew twierdzeniom dyr. Muzeum Narodowego Lecha Karwowskiego, współgrała z rangą jaką zyskał w oczach szczecinian i turystów.

Nowe miejsce zaproponowane przez władze Miasta, Muzeum Narodowe oraz środowisko żeglarskie jest w naszej ocenie wysoce nieodpowiednie. Obiekt tak monumentalny jak Maszt Maciejewicza i tak silnie oddziałujący wizualnie wymaga odpowiedniej ekspozycji na tle wolnej przestrzeni. Jego percepcja jako ważnego obiektu straci, gdy będzie  posadowiony w sąsiedztwie budynku  Lastadia, a także zakłóci on widok sylwetowy tej części Łasztowni, w której biurowiec o charakterystycznej architekturze odgrywa ważną rolę.

Żeglarski charakter bulwarów jest już aktualnie podkreślony przez funkcjonujące w przestrzeni rzeźby i pomniki, a przede wszystkim jednostki pływające, które coraz liczniej cumują w naszym mieście.  Lokalizowanie w tym miejscu trzydziestometrowego masztu, biorąc pod uwagę skalę okolicznych obiektów i zajmowaną przez maszt przestrzeń, doprowadzi do przestrzenno-krajobrazowego chaosu.

Podczas prezentacji nowej lokalizacji wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz podkreślił trójstronność podjętej decyzji. Faktu, jak różne środowiska - jego zdaniem - doszły do porozumienia. Niezwykle szkodliwy dla całego procesu decyzyjnego jest fakt, że pominięto konsultacje z najważniejszymi osobami – mieszkańcami Szczecina. Miasto, Muzeum Narodowe, czy środowiska żeglarskie nie podjęły żadnej debaty publicznej, nie uruchomiły konsultacji społecznych, nawet nie przeprowadziły prostej ankiety aby zapytać mieszkańców, gdzie według nich powinien stanąć jeden z symboli miasta, o który od tak dawna się upominali. Widać teraz efekty takiego sposobu podejmowania decyzji, kiedy po upublicznieniu informacji o nowej lokalizacji masztu - zdecydowana większość osób zabierających głos jest jej przeciwna.

Proponujemy w pierwszej kolejności rozważyć powrót do poprzedniej lokalizacji masztu w pasie zieleni między jezdniami Trasy Zamkowej. Dotychczas wielu szczecinian opowiedziało się za tym rozwiązaniem, gdzie maszt stanowił dominantę kompozycyjną i humanizował zdominowany przez transport samochodowy krajobraz. Jeżeli istnieją przeciwwskazania techniczne lub prawne, które wykluczają powyższe miejsce uważamy za niezbędne uruchomienie konsultacji społecznych i poddanie pod szeroką dyskusję pytania, w którym miejscu ma stanąć jeden z symboli Szczecina.

Panie Prezydencie, głęboko wierzymy, że głos mieszkańców w tej sprawie ma dla Pana znaczenie, a jednocześnie dbając o odpowiedni rozwój „nowego serca miasta” jakim ma być Łasztownia, nie dopuści Pan do obniżenia jej wartości wizualnej stawiając Maszt Maciejewicza w obecnie zaproponowanej lokalizacji.

Autorzy:

Przemysław Słowik (Nowoczesna)

dr Helena Freino

Igor Podeszwik (Nowy Szczecin)

Piotr Czypicki (SENS)

Łukasz Listwoń (Radny Osiedla Szczecin Drzetowo-Grabowo) 

Patryk Jaskulski (Młodzi Demokraci)


Przemysław Słowik    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Przemysław Słowik do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook