PETYCJA MIESZKAŃCÓW MAJDANU, GÓRASZKI, ZAGÓRZA, IZABELI, MICHAŁÓWKA, DUCHNOWA gm. WIĄZOWNA W SPRAWIE NIEZNOŚNEGO HAŁASU GENEROWANEGO PRZEZ NOWE DROGI S2, S17 i A2 BUDOWANE PRZEZ GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 02-362 Warszawa

Dot.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”: Zadanie „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska”, drogi ekspresowej S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy oraz autostrady A2 od węzła „Lubelska” w stronę Siedlec

 

PETYCJA

     Od chwili otwarcia, ponad 4 miesiące temu, 22.12.2020r., części  Południowej Obwodnicy Warszawy S2 /POW/ , mieszkańcy miejscowości: Majdan, Góraszka, Zagórze, Izabela, Michałówek, Zakręt, Wiązowna, Duchnów i pozostałych miejscowości w gminie Wiązowna, cierpią z powodu hałasu o bardzo dużym natężeniu. Są nim przerażeni i czują się oszukani przez projektantów i wykonawców drogi ekspresowej, na którą długo czekali. 

     Pomiary hałasu, zlecone przez mieszkańców koncesjonowanym firmom, wykazują przekroczenie dopuszczalnej normy średnio o 5,2 dB w ciągu dnia, natomiast w nocy o 7,7 dB. Obecnie natężenie ruchu na otwartym odcinku POW wynosi ok. 7 tys. samochodów na dobę. Po otwarciu odcinka A - tunelu na Ursynowie, przewiduje się natężenie ruchu min. ok. 120 tys. samochodów na dobę, w tym samochodów ciężarowych, tirów. Hałas wzrośnie niewyobrażalnie.

     Droga  S2  przechodzi przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Wychodząc z lasu w Majdanie przebiega  na wysokim nasypie. Hałas roznosi się na kilka km wokół, po całej okolicy... nie ma tam żadnego ekranu, przez co uciążliwości akustyczne dla mieszkańców Majdanu i Zagórza, a także Góraszki, nieco przecież oddalonej, są ogromne.

     Następnie trasa łączy się z węzłem „Lubelska”, gigantycznym, wielopoziomowym skrzyżowaniem. Tu dźwięk odbija się, rezonuje, dodatkowo spotęgowany jest estakadami. Nigdzie nie ma wystarczającej ilości ekranów akustycznych. Są przerwy, miejscami ekrany są zbyt niskie. W dalszym przebiegu S2 w kierunku Siedlec, czyli już na autostradzie A2 jest to samo: HAŁAS i brak ekranów!Hałas, który prześladuje zaciszną dotąd okolicę.

     Nawierzchnia wykonanej drogi jest bardzo głośna, betonowo - cementowa, pomimo zapisów w decyzji  uwarunkowań środowiskowych o konieczności wykonania drogi z materiału gwarantującego niski poziom emisji hałasu. Samochody jadące po S2, generują dodatkowo wielki hałas przekraczając znacznie dozwoloną prędkość 100 km/godz. Wnioskujemy, aby wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości, do czasu poprawienia uciążliwości akustycznej.

     Od strony drogi S17, drogi w kierunku Lublina, dochodzi również bardzo duży hałas, z okolicy lotniska Góraszka. Tam zapomniano zupełnie o ekranach akustycznych. Mieszkańcy Majdanu, Góraszki, Zagórza i pozostałych miejscowości w gminie są OTOCZENI hałaśliwymi drogami S2 i S17, o najgłośniejszej  betonowo - cementowej nawierzchni i w dużej części bez ekranów akustycznych. Są wykańczani NIEZNOŚNYM hałasem DOBIEGAJĄCYM ZE WSZYSTKICH STRON.

     Dowiedziony jest bardzo negatywny wpływ hałasu na zdrowie i życie ludzkie.

     Sytuacja już jest dramatyczna, a obawiamy się o wiele gorszej po ukończeniu tych dróg. GDDKiA nie liczy się z pierwotnymi ustaleniami, ani ze zdrowiem mieszkańców. Wzywamy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do podjęcia PILNYCH działań na rzecz ograniczenia hałasu na wyżej wymienionych trasach. 

                                                                  Z poważaniem,

Mieszkańcy miejscowości Majdan, Góraszka i Zagórze, Izabela, Michałówek, Zakręt, Wiązowny, Duchnów i pozostałych miejscowości gminy Wiązowna

 

Do wiadomości:

Pan Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Pan Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa;

Pan Arkadiusz Siembida
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Pan Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

Pan Andrzej Cholewa
Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa


Elżbieta Carton de Wiart    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Elżbieta Carton de Wiart do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...