PETYCJA MIESZKAŃCÓW MAJDANU, GÓRASZKI, ZAGÓRZA, IZABELI, MICHAŁÓWKA, DUCHNOWA gm. WIĄZOWNA W SPRAWIE NIEZNOŚNEGO HAŁASU GENEROWANEGO PRZEZ NOWE DROGI S2, S17 i A2 BUDOWANE PRZEZ GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 02-362 Warszawa

Dot.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”: Zadanie „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska”, drogi ekspresowej S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy oraz autostrady A2 od węzła „Lubelska” w stronę Siedlec

 

PETYCJA

     Od chwili otwarcia, ponad 4 miesiące temu, 22.12.2020r., części  Południowej Obwodnicy Warszawy S2 /POW/ , mieszkańcy miejscowości: Majdan, Góraszka, Zagórze, Izabela, Michałówek, Zakręt, Wiązowna, Duchnów i pozostałych miejscowości w gminie Wiązowna, cierpią z powodu hałasu o bardzo dużym natężeniu. Są nim przerażeni i czują się oszukani przez projektantów i wykonawców drogi ekspresowej, na którą długo czekali. 

     Pomiary hałasu, zlecone przez mieszkańców koncesjonowanym firmom, wykazują przekroczenie dopuszczalnej normy średnio o 5,2 dB w ciągu dnia, natomiast w nocy o 7,7 dB. Obecnie natężenie ruchu na otwartym odcinku POW wynosi ok. 7 tys. samochodów na dobę. Po otwarciu odcinka A - tunelu na Ursynowie, przewiduje się natężenie ruchu min. ok. 120 tys. samochodów na dobę, w tym samochodów ciężarowych, tirów. Hałas wzrośnie niewyobrażalnie.

     Droga  S2  przechodzi przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Wychodząc z lasu w Majdanie przebiega  na wysokim nasypie. Hałas roznosi się na kilka km wokół, po całej okolicy... nie ma tam żadnego ekranu, przez co uciążliwości akustyczne dla mieszkańców Majdanu i Zagórza, a także Góraszki, nieco przecież oddalonej, są ogromne.

     Następnie trasa łączy się z węzłem „Lubelska”, gigantycznym, wielopoziomowym skrzyżowaniem. Tu dźwięk odbija się, rezonuje, dodatkowo spotęgowany jest estakadami. Nigdzie nie ma wystarczającej ilości ekranów akustycznych. Są przerwy, miejscami ekrany są zbyt niskie. W dalszym przebiegu S2 w kierunku Siedlec, czyli już na autostradzie A2 jest to samo: HAŁAS i brak ekranów!Hałas, który prześladuje zaciszną dotąd okolicę.

     Nawierzchnia wykonanej drogi jest bardzo głośna, betonowo - cementowa, pomimo zapisów w decyzji  uwarunkowań środowiskowych o konieczności wykonania drogi z materiału gwarantującego niski poziom emisji hałasu. Samochody jadące po S2, generują dodatkowo wielki hałas przekraczając znacznie dozwoloną prędkość 100 km/godz. Wnioskujemy, aby wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości, do czasu poprawienia uciążliwości akustycznej.

     Od strony drogi S17, drogi w kierunku Lublina, dochodzi również bardzo duży hałas, z okolicy lotniska Góraszka. Tam zapomniano zupełnie o ekranach akustycznych. Mieszkańcy Majdanu, Góraszki, Zagórza i pozostałych miejscowości w gminie są OTOCZENI hałaśliwymi drogami S2 i S17, o najgłośniejszej  betonowo - cementowej nawierzchni i w dużej części bez ekranów akustycznych. Są wykańczani NIEZNOŚNYM hałasem DOBIEGAJĄCYM ZE WSZYSTKICH STRON.

     Dowiedziony jest bardzo negatywny wpływ hałasu na zdrowie i życie ludzkie.

     Sytuacja już jest dramatyczna, a obawiamy się o wiele gorszej po ukończeniu tych dróg. GDDKiA nie liczy się z pierwotnymi ustaleniami, ani ze zdrowiem mieszkańców. Wzywamy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do podjęcia PILNYCH działań na rzecz ograniczenia hałasu na wyżej wymienionych trasach. 

                                                                  Z poważaniem,

Mieszkańcy miejscowości Majdan, Góraszka i Zagórze, Izabela, Michałówek, Zakręt, Wiązowny, Duchnów i pozostałych miejscowości gminy Wiązowna

 

Do wiadomości:

Pan Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Pan Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa;

Pan Arkadiusz Siembida
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Pan Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

Pan Andrzej Cholewa
Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa


Elżbieta Carton de Wiart    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Elżbieta Carton de Wiart do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...