PETYCJA MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ W SPRAWIE OGRANICZENIA I OPÓŹNIENIA WYCINKI DRZEW W RUDZKICH LASACH

16772481306912.jpg

My, niżej podpisani, mieszkańcy Rudy Śląskiej zwracamy się z petycją
o ograniczenie wycinki drzew w rudzkich lasach.

Nasze miasto, jak wiele innych, boryka się z problemami związanymi
z degradacją środowiska. Nasze lasy są jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych, które posiadamy w związku z tym prosimy, aby w pobliżu skupisk zamieszkałych przez ludzi wycinane były tylko chore drzewa, a planowane wycinki w pozostałych częściach były opóźnione w czasie, tak aby nie dopuścić do wycinania dużych połaci lasów w ciągu kilku lat. Jesteśmy świadomi,
że w tych miejscach nasadzane są nowe drzewa, jednak powrót do stanu sprzed wycinki to okres ponad 20-30 lat.

Nasza prośba wynika między innymi z bezpośredniego doświadczenia związanego z prowadzoną w ostatnim czasie trzebieżą. Dostrzegamy coraz częstsze wdzieranie się zwierzyny leśnej do obszarów zamieszkałych przez ludzi, dodatkowo w związku z przeprowadzoną wycinką drzew w pobliżu
ul. Kochłowickiej wzrosło natężenie hałasu z autostrady A4 docierającego
do budynków zlokalizowanych w Halembie.

Dlatego apelujemy do Państwa o uwzględnienie naszej petycji i podjęcie działań na rzecz maksymalnego ograniczenia i opóźnienia w czasie prowadzonej
i zaplanowanej trzebieży. Liczymy na Państwa zrozumienie naszych obaw.

____________
Do wiadomości:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Lasy Państwowe 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rafał Wypior do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...