Petycja mieszkańców Siechnic do Burmistrza Siechnic w sprawie organizacji ruchu na ulicy Gimnazjalnej w Siechnicach

Szanowny Panie Burmistrzu,

W imieniu mieszkańców Siechnic składam petycje do Burmistrza Siechnic Pana Milana Usaka w sprawie organizacji ruchu na ulicy Gimnazjalnej w Siechnicach (odcinek pomiędzy Piastów Śląskich a Piłsudskiego).

Na wyżej wymienionym odcinku prowadzona jest obecnie inwestycja deweloperska. Ponadto wprowadzono na tym obszarze "strefę zamieszkania" która zgodnie z definicją powinna być strefą bezpieczną dla pieszych.

Fotografie poniżej prezentują stan obecny:

received_614847802745713.jpeg

received_6439075931505501.jpeg

Screenshot_20200717-063245_Facebook1.jpg

Screenshot_20200717-063250_Facebook.jpg

Filmy prezentujące pracę żurawia nad strefą zamieszkania:

https://youtu.be/DPhvnNk46Wc

https://youtu.be/SD81IPgdrlU

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje „strefę zamieszkania” jako obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

„Strefa zamieszkania”, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiących zakupy w sieciach sklepów, itp. Ma on również spowodować, aby bawiącym się na tym obszarze dzieciom zapewnić maksimum bezpieczeństwa.

W ocenie mieszkańców przedmiotowa "strefa zamieszkania" nie spełnia warunków przewidzianych w Ustawie Prawo o ruchu drogowym.

W związku w powyższym wnosimy o dostosowanie wyznaczonej "strefy zamieszkania" do wymogów zawartych w Ustawie Prawo o ruchu drogowym poprzez:

1) wdrożenie rozwiązania, wymuszającego na kierowcach zdjęcie nogi z gazu i zachowanie bezpiecznej prędkości jazdy, takie jak progi zwalniające, szykany. Jest to szczególnie ważne w okresie jesiennym i zimowym, kiedy wcześnie zapadający zmrok i warunki pogodowe znacznie utrudniają kierowcom uważną obserwację drogi. Przyporządkowanie ruchu pieszym w strefie zamieszkania znosi obowiązek zapewnienia opieki pieszym do lat 7, co daje możliwość przebywania na drodze dziecka, nie do końca umiejącego rozpoznać zagrożenia i należycie reagować na zaistniałą sytuację w ruchu drogowym.

2) umieszczenie dodatkowych tabliczek pod tarczami znaków D-40Screenshot_20200717-062006_YouTube.jpg wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji (przykład na załączonej fotografii)

3) wydzielnie miejsc postojowych oznaczonych znakiem drogowym D-18 (parking) z jednoczesnym wyznaczeniem sposobu ustawienia pojazdu względem krawędzi drogi lub zatoki postojowej, wyrażonych tabliczką T-30. Miejsca postojowe mogą być też wyznaczone oznakowaniem poziomym, znakami P-18 (stanowisko postojowe) lub P-19 (linia wyznaczająca pas postojowy). Większość z mieszkańców przyzwyczaiła się do parkowania nie tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, ale także w każdym miejscu nieobjętym zakazem postoju, jak najbliżej swojego domu, co w strefach zamieszkania jest niedopuszczalne . 

4) skuteczne zdyscyplinowanie dewelopera w zakresie pracy dźwigu budowlanego który obsługuje obecnie dwie inwestycje po obu stronach ulicy Gimnazjalnej i przenosi materiały budowlane nad głowami pieszych korzystających ze "strefy zamieszkania"

 

Popularyzowanie specyfiki ruchu odbywającego się w „strefie zamieszkania” z jednoczesnym przestrzeganiem określonych reguł przez jego uczestników w znakomity sposób może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku, szczególnie przez kierujących pojazdami i sprawić, że te strefy staną się prawdziwymi azylami dla pieszych, niewykluczającymi korzystania z nich przez kierujących pojazdami. To od nas mieszańców zależy, czy „strefę zamieszkania” będziemy jednoznacznie kojarzyć ze „strefą bezpieczeństwa”!

 

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy Siechnic

 

 


Włodzimierz, 55-011 Siechnice, Telefon 509 461 117    Skontaktuj się z autorem petycji