Petycja o ocalenie lasu na Miedzyniu

Bydgoszcz, 24 lutego 2021 r.

 

Sz.P.
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

PETYCJA O OCALENIE LASU NA MIEDZYNIU

 

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195) działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych działań, dostępnych Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, zmierzających do ocalenia lasu przy ul. Wiśniowej na Miedzyniu. Postulujemy:

  1. odstąpienie od sprzedaży działek położonych na Miedzyniu przy ul. Wiśniowej (działki o numerach 20/8, 20/9. 20/10, 20/17, 20/18, 20/19, 20/20),
  2. utworzenie na terenie działek należących do miasta parku leśnego.

Las przy ul. Wiśniowej pełni wiele ważnych funkcji: produkuje tlen, absorbuje dwutlenek węgla i pełni ważne funkcje dla retencji wody, zwłaszcza w czasie dużych opadów czy topnień. Otulina leśna ma kolosalne znaczenie w poprawie jakości życia podczas upalnych dni obniżając temperaturę, dając cień, co ma ogromne znaczenie w przypadku starzejącego się społeczeństwa. Wzrost średnich temperatur w mieście może znacząco wpłynąć na umieralność mieszkańców Bydgoszczy. Las jest jedynym obszarem rekreacyjno-spacerowym dla mieszkańców tzw. Górnego Miedzynia. Miedzyń, zwłaszcza górny taras, nie dysponuje innym terenem spacerowym. Przez cały rok las ten zapełnia się spacerowiczami, rowerzystami, grzybiarzami. Zważywszy na fakt, że Bydgoszcz jest miastem o złym stanie powietrza, a Miedzyń z uwagi na swe położenie i dużą gęstość zabudowy jednorodzinnej, jak i ogromny udział starych systemów grzewczych jest szczególnie dotknięty zanieczyszczeniami, wycięcie każdego drzewa na tym terenie stanowi zagrożenie dla "zielonych płuc" dzielnicy. Las jest odwiedzany przez lisy, sarny i łosie, stanowi ostoję dla wielu gatunków ptaków, w tym ptaków podlegających ścisłej ochronie gatunkowej, które również gniazdują na tym terenie

Warto podkreślić, że ponad 10 lat temu, gdy konsultowano zapisy obecnie obowiązującego planu, mieszkańcy mieli o wiele niższą świadomość w zakresie wpływu drzew i zieleni na komfort życia w mieście, a także o zagrożeniach, które niesie ze sobą smog, a w szczególności tzw. niska emisja. Obecnie, naukowe fakty w tym zakresie są szeroko znane, stąd też większa świadomość społeczna w tym zakresie. Drzewa stanowią też coraz istotniejszą wartość kulturową dla znacznej części społeczeństwa. Tęsknota za naturą, nasilona chęć obcowania z przyrodą oraz upatrywanie w lasach jednego z ostatnich azyli dla ludzi nie może zostać niezauważona. Również ostatnie działania miasta - informacje o przystąpieniu do projektu, w którym priorytetem ma być ochrona terenów zieleni i opracowanie standardów ochrony drzew, pokazują jak wiele zmieniło się w powszechnej świadomości.Teren lasu przy ul. Wiśniowej powinien pozostać terenem leśnym. Obecnie na skutek zapisów miejscowego planu zagospodarowania grozi mu zniszczenie. Sprzedaż działek przez miasto  oraz zabudowa wiążą się z całkowitą likwidacją tego miejsca.  

Z wyrazami szacunku,


Mieszkańcy Miedzynia | Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Miedzynia | Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )