Petycja o odwołanie Katarzyny Kotuli ze stanowiska Ministra do spraw Równości

Pani Katarzyna Kotula będąc Ministrem do spraw Równości wypowiedziała się przeciwko zrównaniu wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. W wypowiedzi dla Polsat News w programie Graffiti uzależniła podjęcie tematu zrównania wieku emerytalnego od zwiększenia zaangażowania mężczyzn w nieodpłatne prace domowe i opiekuńcze. Z wypowiedzią można zapoznać się tutaj: https://streamable.com/f3cyga

Jest to podejście seksistowskie, całkowicie nieakceptowalne i sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. O ile przyznanie przywilejów - na przykład niższego wieku emerytalnego - w zamian za świadczenie tego typu pracy jest postulatem dopuszczalnym, to całkowicie niedopuszczalne jest uzależnianie tego od płci. Zgodnie z tym, co mówi pani Kotula, kobieta, która nigdy nie świadczyła żadnej nieodpłatnej pracy domowej ani opiekuńczej miałaby prawo do wcześniejszej emerytury, natomiast mężczyzna świadczący tego typu prace, niezależnie od wymiaru czasu jaki na nie poświęcił, nie miałby prawa do wcześniejszej emerytury.

Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną: Ministrem do spraw Równości jest mężczyzna. W wypowiedzi dla dowolnej telewizji uzależnił on rozpatrzenie zmian prawnych mających na celu wyrównanie praw kobiet w dowolnym obszarze od na przykład wzrostu wskaźnika dzietności powyżej 2,3. Najprawdopodobniej przestałby być ministrem najpóźniej po kilku dniach. A to przecież mniejsze zło, niż to, co zrobiła pani Kotula: podał konkretny, mierzalny i weryfikowalny wskaźnik. Pani Kotula stawia się w sytuacji władcy absolutnego, który przyznanie połowie społeczeństwa prawa należnego w oczywisty sposób na mocy Konstytucji uzależnia od swojego uznania, od tego czy jakieś kryterium, które sama wprowadziła nie mając do tego prawa ani postaw zostało - jej zdaniem - spełnione.

Pani Katarzyna Kotula dowiodła, że nie rozumie swoich obowiązków. Pani Katarzyna Kotula sprzeniewierzyła się celom stanowiska na które została powołana, w związku z czym powinna je utracić. Za równośc nie może odpowiadać osoba ewidentnie uprzedzona do połowy społeczeństwa - do mężczyzn.

Domagamy się natychmiastowego odwołania pani Katarzyny Kotuli ze stanowiska Ministra do spraw Równości.


Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...