PETYCJA o odzyskanie praw miejskich przez Nowe Miasto

 Zwracamy sie do mieszkańców gminy Nowe Miasto o podpisywanie sie pod petycją o  przywrócenie praw miejskich Nowego MIasta.
 
 
 
Nowe Miasto uzyskało lokację miejską w 1420 roku, zdegradowane w 1869 roku na mocy ukazu carskiego, Nowe Miasto traci prawa miejskie z których korzystało przez 467 lat. 
 
Dla NOWEGO MIASTA jest to szansa na dostęp do funduszy przewidzianych na rozwój małych miast i miasteczek. Do tej pory jako wieś, nie mógł korzystać ze wszystkich źródeł dofinansowania. Przy tym pozostałe miejscowości gminy zachowują dostęp do dotychczasowych form wsparcia rządowego i unijnego.
 
 
Nowe Miasto, jako miasto i tym samym cała Gmina nabędą o wiele większe możliwości w staraniu się o środki unijne, niedostępne dotychczas. Powstają nowe programy wspierające miasta.
Gmina i Miasto nie stracą możliwości ubiegania się o środki finansowe dostępne dla gmin wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program zakłada wsparcie wsi oraz miast do 5 000 tyś. mieszkańców.
Nowe Miasto nabędzie większe możliwości w staraniu się o środki przewidziane na działania rewitalizacyjne.
Nastąpią ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy.
Wzrośnie ranga i znaczenie całej Gminy Nowe Miasto w powiecie i w województwie.
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Nowego Miasta.
Nastąpi wzrost prestiżu Gminy, bo jak pokazuje życie (np. Niepołomice) do miasta łatwiej przyciągnąć inwestorów.
Poprawi się sytuacja na rynku pracy.
Zwiększą się możliwości promocji Miasta i Gminy.
Nowe Miasto stanie się atrakcyjnym miejscem w oczach młodych ludzi
 
W związku z różnymi informacjami już krążącymi w obiegu publicznym pragnę poinformować Państwa, że przywrócenie praw miejskich nie wiąże się z  PODWYŻKAMI PODATKÓW.
 
 
 

 


ODZYSKANIE PRAW MIEJSKICH -NOWE MIASTO    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam ODZYSKANIE PRAW MIEJSKICH -NOWE MIASTO do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...