Petycja o ograniczenie koszenia trawników na terenie 2 LO im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Petycja do Dyrektora 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim Pana mgr Tomasza Pluty. 

Tereny zielone w miastach, w tym trawniki, są elementem tzw. małej retencji. Pozwalają na spowolnienie odpływu wód opadowych, przez co odciążają miejski system kanalizacyjny, regulują klimat miejski poprzez zwiększenie poziomu wilgotności i zmniejszenie wysokich temperatur, pochłaniając jednocześnie przy tym dwutlenek węgla i wydzielając tlen. Funkcjonują jak filtry zatrzymujące szkodliwe pyły powietrza (kurz i inne zanieczyszczenia), zwiększają jednocześnie różnorodność biologiczną.

Korzyści z ograniczenia koszenia traw

  • Trawa obniża temperaturę powietrza;
  • Trawa utrzymuje wilgoć i zapobiega erozji ziemi;
  • Trawa to jeden z największych producentów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłków z powietrza;
  • Trawa przyczynia się do spowolnienia odpływu wód opadowych.
  • Ograniczenie kosztów zwiążanych z koszeniem trawy. 
  • Zwiększenie różnorodności biologicznej. 

W związku z powyższym zwracamy się o ograniczenie koszenia trawników do tych miejsc, w których jest to konieczne oraz ustawienie kosiarek na możliwie najwyższy poziom, tak aby zapobiegać kwitnieniu traw i utrzymać pewną estetykę terenu, ale utrzymać jak najwyższą wysokość roślin. 

Jeśli zgadzasz się z tymi postulatami podpisz petycję.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Maria Bonkowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...