Petycja o opublikowanie wyniku anulowanego głosowania Sejmu z dnia 22 listopada b.r.

                                                                                                                              Warszawa, 1 grudnia 2019 roku                                                                                                                                                           

          Szanowna Pani                                                                                                                                                           

Elżbieta Witek                                                                                                                                                

Marszałek Sejmu RP

 

                                                                                                                                  My niżej podpisane i podpisani wnosimy o osobiste wytłumaczenie złamania procedury głosowania na I posiedzeniu Sejmu IX kadencji w dniu 22 listopada bieżącego roku. Jako obywatelki i obywatele domagamy się opublikowania wyników pierwszego, przeprowadzonego przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek głosowania z tego samego dnia, które mimo braku przegłosowania reasumpcji, zostało decyzją Marszałka anulowane.  

 

Dnia 22 listopada podczas posiedzenia Sejmu, odbyło się głosowanie na czterech posłów członków Krajowej Rady Sądowniczej. Zostało ono anulowane decyzją Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Decyzja Marszałek Sejmu była tłumaczona tym, że niektórzy z posłów mieli problem z oddaniem głosu i w związku z tym głosowanie musiało zostać powtórzone. Sejmowe mikrofony nagrały wypowiedź posłanki Prawa i Sprawiedliwości, mówiącej do Marszałek Sejmu, że: „Trzeba to anulować, bo my przegramy”. Sprawa jest poważna, a demokracja w Polsce poważnie naruszana.

 

Zgodnie z Regulaminem Sejmu głosowanie w Sejmie jest jawne i odbywa się poprzez podniesienie ręki przez posła oraz wykorzystanie przez niego jednocześnie specjalnego urządzenia do głosowania. Poseł korzysta z niego po użyciu osobistej karty magnetycznej, w której zakodowane są dane dotyczące posła.

 

W przypadku awarii urządzeń, Marszałek Sejmu może zarządzić głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy.

 

Istnieje też możliwość głosowania imiennego, jeśli tak zadecyduje Sejm, polega ono na tym, że posłowie po kolei, w porządku alfabetycznym, wrzucają imienne kartki do specjalnej urny.

 

Wyniki głosowania ogłasza Marszałek Sejmu po obliczeniu głosów. Jeżeli jednak wynik głosowania budzi wątpliwości posłów, Sejm, na wniosek 30 posłów (sic!), może dokonać tzw. reasumpcji głosowania, czyli powtórzyć głosowanie.

 

22 listopada doszło do złamania Regulaminu Sejmu, który nie przewiduje „anulowania” głosowania. Zgodnie z art. 188 wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji. Art. 189 mówi, że gdy budzą uzasadnione wątpliwości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowania na wniosek 30 posłów.  

 

Zdaniem przedstawicieli Razem, Wiosny i SLD postępowanie Elżbiety Witek kwalifikuje się jako nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego z art. 231 § 1 kodeksu karnego za działanie na szkodę interesu publicznego Pani Marszałek Sejmu może grozić kara więzienia do lat 3.  

 

W związku z powyższym, wnosimy o wytłumaczenie złamania procedury głosowania przez Panią Marszałek Sejmu jak i upublicznienie wyników pierwszego, „anulowanego” głosowania, jeżeli zostały one zarejestrowane. W przeciwnym wypadku domagamy się dowodu na ich nieistnienie. Prosimy o wytłumaczenie, dlaczego do ponownego głosowania użyte były niedziałające podczas pierwszego głosowania maszynki, a nie zostały wdrożone zasady głosowania poprzez podniesienie ręki, głosowania imiennego lub dokonania reasumpcji głosowania.  

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         Z poważaniem

 

                                                                                               Zofia Willczek 

                                                                                     

                                                                                      Julia Smogorzewska                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                          


Zofia Wilczek, Julia Smogorzewska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zofia Wilczek, Julia Smogorzewska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook