Petycja o przywrócenie Grzegorza Michałowskiego na stanowisko Redaktora Naczelnego Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego

Do Szanownego Pana Dariusza Stefaniuka

Prezydenta Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21-500 Biała Podlaska

                                                                       Do wiadomości

                                                                     Pana Pawła Borka

                                 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

                                                                   ul. Warszawska 12a

                                                               21-500 Biała Podlaska

 

 

   Współtwórcy, Przyjaciele „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”

 

Zwracamy się z prośbą o przywrócenie Pana Grzegorza Michałowskiego na stanowisko Redaktora Naczelnego „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego” (dalej „P.K.K.”), z którym nowy Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej bezpodstawnie rozwiązał współpracę decyzją z dnia 19 października 2017 r.

Jesteśmy zszokowani zaistniałą sytuacją i pewni, że Kwartalnik straci na  jakości, a z czasem przestanie istnieć. Decyzja nowego Dyrektora stanowi poważne zagrożenie dla promocji kultury w regionie Południowego Podlasia. My, jako autorzy i recenzenci ufamy Grzegorzowi Michałowskiemu i dlatego publikujemy w „P.K.K.”. Bez niego nie będziemy współtworzyć pisma. Szczególnie, że Pan Michałowski jest gotowy jeszcze wiele lat działać na rzecz kultury i promocji regionu Południowego Podlasia. W naszej ocenie jest osobą niezastąpioną na stanowisku Redaktora Naczelnego Kwartalnika.

Nie wyobrażamy sobie istnienia Kwartalnika bez jego Twórcy. Grzegorz Michałowski przez 30 lat tworzył ten periodyk, od samego początku. Podniósł go z poziomu zeszytowego biuletynu do czasopisma o zasięgu ogólnopolskim, promującym region Południowego Podlasia, jego bogactwo kulturowe, historię oraz pochodzących z tego regionu artystów: poetów, pisarzy, malarzy i fotografów. Pan Michałowski to nie tylko redaktor, ale osoba o wyjątkowej wrażliwości estetycznej i artystycznej, odkrywca wielu talentów wśród ludzi młodych i dojrzałych, których twórczość niejednokrotnie wyciągnął z przysłowiowej szuflady.  

W przeciągu kilkudziesięciu lat swojej pracy jako Kierownik Działu Regionalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej oraz Redaktor Naczelny „P.K.K.” pozyskał wiele cennych kontaktów i współpracowników dla Redakcji w kraju i zagranicą: na Białorusi, w Rosji, Serbii, Rumunii i Macedonii. Cała sieć kontaktów powstała dzięki własnej inicjatywie i zaangażowaniu Pana Grzegorza Michałowskiego. Dzięki niemu „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” wciąż się rozwija i zyskuje na wartości, przyciąga młodych twórców literatury i sztuki, którzy zabiegają o publikację i jego pozytywną recenzję.

W dzisiejszych czasach wydanie tomiku poetyckiego czy albumu rysunków, to Sztuka przez duże S. Trzeba mieć niezwykłą intuicję, aby ocenić wartość utworów, a także wielkie serce, by deptać ścieżki w celu pozyskania funduszy na wydawnictwo. Grzegorz Michałowski  ma w tym względzie wiedzę i doświadczenie, w głównej mierze swoim staraniem i często w czynie społecznym pozyskał środki na 25 tomików poetyckich oraz dwa albumy rysunków i obrazów. To nieoceniona praca: pozwolić drugiemu człowiekowi zaistnieć drukiem, dać mu pewność siebie i własnej twórczości; osoby o artystycznych, często niespokojnych duszach utwierdzić w przekonaniu, że sztuka i oddanie swoim pasjom ma sens. Grzegorz Michałowski jest autorem sukcesu wielu z nas. Chcemy nadal czerpać z tego źródła wiedzy, uczyć się   i rozwijać. Grzegorz Michałowski odkrył wiele utalentowanych osób, z którymi utrzymuje stały kontakt, każdego zna osobiście. Wokół pisma skupił kilkudziesięciu współpracowników i sympatyków, z którymi dzieli się swoim doświadczeniem oraz pasją, odznaczając się przy tym wielką klasą, kulturą osobistą, empatią i szacunkiem.

Prowadzi autorów na twórczej drodze i nie pozwolimy, żeby ktoś bez naszej wiedzy i zgody takiego przewodnika nam – twórcom – odbierał. Zakończenie przez Bibliotekę współpracy z Grzegorzem Michałowskim jest wielkim nieporozumieniem i wierzymy, że zostanie ono wyjaśnione i powróci on na stanowisko Redaktora Naczelnego Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego. W przypadku nierozpatrzenia pozytywnie naszej petycji, sprawę nagłośnimy w mediach lokalnych oraz w ogólnopolskich czasopismach literackich, których Redakcje od wielu lat współpracują z Redaktorem Naczelnym „P.K.K.”  

 

Składamy podpisy potwierdzające nasze  poparcie dla Grzegorza Michałowskiego.


Katarzyna Sawczuk, Marta Świć    Skontaktuj się z autorem petycji