PETYCJA O PRZYWRÓCENIE NA STANOWISKO PRACY DR N. MED PATRYCJI FIEGLER

Mieszkanki powiatu gliwickiego, Pyskowice, 27.03. 2024

pacjentki dr Fiegler i ich rodziny

 

 

SzP

Mirosław Sobczak

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach

E-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl

 

 

 

PETYCJA O PRZYWRÓCENIE NA STANOWISKO PRACY DR N. MED PATRYCJI FIEGLER

 

Szanowny Panie,

W związku z nieprzedłużeniem umowy dr n.med. Patrycji Fiegler, ginekolożki z pyskowickiego szpitala, wyrażamy pełne poparcie dla pozbawionej pracy lekarki i domagamy się natychmiastowego podpisania z naszą panią doktor nowego kontraktu i umożliwienie jej dyżurowania dwa razy w tygodniu.

Dr n.med. Patrycja Fiegler pracuje w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach od 2014 roku. Jej pracę doceniają pacjentki, które zawdzięczają jej uratowanie życia i zdrowia swojego oraz dziecka w okresie ciąży. Aż 25% pacjentek szpitala kierowanych jest przez zwolnioną przez Pana lekarkę. To my, pacjentki, pani doktor Fiegler zapewniamy pracę także innym lekarzom, pozytywnie oceniamy placówkę i zespół medyczny. Korzystnie wpływamy na wizerunek szpitala w Pyskowicach. Mamy znaczący udział w wykonaniu kontraktu i chętnie uczestniczymy w organizowanych przez szpital wydarzeniach promujących zdrowie i placówkę.

Znamy panią doktor od wielu lat, cenimy jej zaangażowanie i chęć pomocy niezależnie od sytuacji. Wiemy, że lekarka , o której przywrócenie się upominamy w trakcie swoich godzin pracy,

wykonuje średnio 4 duże zabiegi i kilka drobnych. Przyjeżdżamy do szpitala w Pyskowicach, bo ufamy pani doktor, że jest to znakomita placówka. Jesteśmy z całego Śląska, a także z miast spoza województwa śląskiego.

Uważamy, że odcięcie nas od naszej lekarki jest gestem wyjątkowo okrutnym, motywowanym wyłącznie politycznie. Są to szykany za jej zaangażowanie w obronę szpitala przed Pańskimi pomysłami zawieszenia ginekologii i chirurgii oraz „łączeniem spółek”, które w praktyce oznacza likwidację oddziału ginekologicznego i chirurgicznego, a więc upadek szpitala i ogromne kłopoty dla chorych, których nie będzie w stanie przyjąć szpital w Knurowie.

Szanowny Panie, czy Pan wie, jaki strach odczuwają teraz kobiety z ciążą zagrożoną, panie przed porodem, czy pacjentki zapisane na inne zabiegi ginekologiczne, tym, że pozbawił ich Pan zaufanej lekarki? Jesteśmy zdruzgotane Pana postępowaniem. Uważamy, że działa Pan na szkodę szpitala oraz chorych i celowo dąży Pan do ograniczenia liczby pacjentek, aby mieć pretekst do zamknięcia szpitala. Uderza Pan w bezbronne osoby, np.: ciężarne kobiety, które powinny spokojnie doczekać do rozwiązania i cieszyć się ciążą. Nie pozwolimy na jawne gwałcenie praw pacjenta do godnej opieki medycznej. Fakt niepodpisania nowego kontraktu z dr Fiegler jest być może Pana zwycięstwem nad gnębioną lekarką, ale dla nas, kobiet- mieszkanek powiatu gliwickiego jest potworną krzywdą i odebraniem nam konstytucyjnego prawa do opieki medycznej realizowanej przez wybraną przez nas lekarkę.

 

Domagamy się zaprzestania szpitala w postaci łączenia spółek i szykanowania lekarzy oraz podpisania nowego kontraktu z dr Patycją Fiegler . Nie ma Pan żadnych postaw medycznych do odrzucenia oferty dr Fiegler.

 

Z wyrazami szacunku

 


Izabela Krzyczkowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Izabela Krzyczkowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...