Petycja o przywrócenie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, świętego Maksymiliana Kolbego oraz rodziny Ulmów na stałą wystawę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Szanowni Państwo,

My, niżej podpisani obywatele, z głębokim niepokojem przyjęliśmy decyzję o usunięciu z wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku postaci tak znaczących dla polskiej historii jak rotmistrz Witold Pilecki, święty Maksymilian Kolbe oraz rodzina Ulmów. Uważamy, że ich obecność na wystawie stanowi kluczowy element w edukacji historycznej oraz kształtowaniu wartości takich jak odwaga, poświęcenie i walka o sprawiedliwość.

Wzywamy do:

  1. Natychmiastowego przywrócenia postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, świętego Maksymiliana Kolbego i rodziny Ulmów do stałej ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

  2. Zapewnienia transparentności w procesie decyzyjnym dotyczącym treści wystaw w muzeach narodowych, aby unikać przyszłych arbitralnych zmian, które mogą wypaczać obraz historii.

  3. Przeprowadzenia konsultacji z historykami, badaczami oraz społeczeństwem w sprawach istotnych zmian w muzealnych ekspozycjach dotyczących ważnych wydarzeń historycznych.

Podkreślamy, że:

Pamięć o bohaterach, którzy poświęcili swoje życie dla przyszłości Polski, powinna być pielęgnowana i prezentowana z należytym szacunkiem. Usunięcie ich postaci z wystawy nie tylko zubaża narrację muzealną, ale także wpływa na percepcję wartości historycznych i moralnych w społeczeństwie.

W imię prawdy historycznej i pamięci o bohaterach, apelujemy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Jesteśmy przekonani, że przywrócenie tych postaci na wystawę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest krokiem w kierunku utrzymania integralności i autentyczności narracji o historii Polski w XX wieku.

Z poważaniem,


Maciej Naskręt - Portal wbijamszpile.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Maciej Naskręt - Portal wbijamszpile.pl będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Maciej Naskręt - Portal wbijamszpile.pl do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...