Petycja o sprostowanie nieprawdziwych informacji, rozpowszechnianych przez spółkę Apollo Film na temat firm, działających w budynku kina "Świt" w Nowej Hucie

My, mieszkańcy Nowej Huty i innych części miasta Krakowa, chcielibyśmy zabrać głos w sprawie nierzetelnych publikacji na temat planowanych zmian w budynku dawnego kina "Świt" w Nowej Hucie, którego zarządcą jest spółka Apollo Film, podlegająca Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego. Przedstawiamy więc kilka faktów:  

Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. siedem firm, które zajmują pierwsze piętro "Świtu", otrzymało od spółki Apollo Film wypowiedzenie najmu lokalu. Są to m.in. siłownia dla kobiet i ośrodek promocji zdrowia "Active Niuton", najemca kawiarni "Filmowa Cafe", sklep muzyczny "Huta Dźwięku".       

13 stycznia 2021 r. na portalu KRK News ukazał się artykuł, przedstawiający tylko punkt widzenia spółki Apollo Film. Z tekstu wynika, że w Nowej Hucie od zamknięcia dawnego kina "Świt" w 2002 r. do tej pory nie było żadnego innego obiektu kinowego, a ponieważ spółka planuje powrót kina do budynku na Os. Teatralnym, nowohucianie "wreszcie dostaną własne kino" (pominięto tu wieloletnią działalność Kina Studyjnego Sfinks na os. Górali, które dysponuje dwiema salami i utworzoną specjalnie na czas lockdownu salą wirtualną, a ponadto cieszy się uznaniem wielu mieszkańców). Poza tym czytelnik dowiaduje się, jakoby w  "Świcie" znajdował się… bazar, jakaś niechlujna siłownia "odstraszająca klientów" i "mała kawiarnia", która nie wywiązywała się z umowy z zarządcą co do organizowania wieczorków filmowych. Według przedstawicieli Apollo Film, najemcom zaproponowano lokale na zamianę i preferencyjne warunki czynszowe. Te informacje zostały w podobnej formie powtórzone dzień później w artykule zamieszczonym w portalu Lovekrakow.pl.

Według słów reprezentantki Apollo Film, pani Anny Cielusek (wypowiedź dla Lovekrakow.pl z 14 stycznia 2021 r.), "przedsiębiorcy będą mogli kontynuować działalność na preferencyjnych warunkach najmu w innych budynkach w Nowej Hucie". W rzeczywistości, jak dotąd tylko siłownia Active Niuton dostała ofertę. Okazał się nią zdewastowany barak po dawnej stolarni przy ul. Fatimskiej.  Część pozostałych najemców dostała nowe, zaporowe ceny na obecne lokale - mające na celu nakłonienie ich do opuszczenia budynku (według relacji jednego z najemców). Zgodnie ze słowami najemców, nie było wcześniej oficjalnej wiadomości o tym, że Apollo Film ma zamiar przeprowadzić zmiany w Świcie i wypowiedzieć im umowy.  Jedyna firma, która uprzedziła wypowiedzenie i sama rozwiązała umowę z Apollo Film, dowiedziała się o planach spółki drogą nieoficjalną.        

Uznając rangę budynku dawnego kina "Świt" i mając szacunek dla jego historii, cieszylibyśmy się z perspektywy powrotu kina do tego obiektu. Jednak Apollo Film nie kryje się z tym, że nowe kino będzie liczyć ledwie 40 lub 50 miejsc (dwie różne informacje w wypowiedziach dla mediów), natomiast resztę przestrzeni budynku zajmie supermarket Netto (sieć przejmująca Tesco Polska) oraz restauracja, utworzona w miejsce likwidowanej kawiarni (będzie funkcjonować pod tą samą nazwą). Dodajmy, że dawne kino miało salę na 500 osób. Widzimy więc, że wbrew szumnym nagłówkom medialnym i wbrew kreowaniu się spółki na propagatora kultury w Nowej Hucie, funkcja komercyjna zdominuje funkcję kulturalną budynku. Podobna sytuacja miała miejsce w 2013 r. po zakończeniu remontu obiektu i jego adaptacji do nowych funkcji. Wówczas też informowano o powrocie funkcji kulturalnych, renomowanym sklepie i potrzebach społeczności lokalnej, której postulaty ostatecznie pominięto. Tymczasem w ciągu ostatnich 7 lat działalność prowadzona na pierwszym piętrze budynku sama stopniowo zapracowała sobie na uznanie nowohucian. Obecnie wiele do życzenia pozostawia też sposób potraktowania dotychczasowych najemców. Przy obecnych warunkach (pandemia, lockdown, nieznana data złagodzenia rządowych obostrzeń) najemcy – wywiązujący się dotychczas z warunków obowiązujących ich umów najmu – mają bardzo trudną sytuację oraz ograniczone możliwości poszukiwania nowych lokali na własną rękę.

Spółka Apollo Film nie jest firmą prywatną, tylko spółką podlegającą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego. Jej działalność powinna więc być tym bardziej transparentna, a na pewno nie może przyczyniać się do powielania fałszywych informacji, godzących w dobre imię dotychczasowych najemców z budynku "Świtu". Nie powinna też stać w opozycji do potrzeb mieszkańców i skutkować zniszczeniem lokalnego, cieszącego się poważaniem biznesu.        

Oczekujemy od Apollo Film oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego sprostowania informacji przekazywanych mediom. Mamy nadzieję, że Apollo Film zechce wywiązać się z obietnic i rzeczywiście przedstawi dotychczasowym najemcom korzystne oferty zastępcze. Natomiast funkcja komercyjna zrewitalizowanego "Świtu" nie będzie przeważała nad funkcją kulturalną. Jak najbardziej popieramy ideę obecności kina w przestrzeni Nowej Huty i promowania kultury wśród mieszkańców. Sprzeciwiamy się jednak sposobowi realizacji tej idei przez spółkę Apollo Film i rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji za pośrednictwem mediów.  


Małgorzata Czerni-Czaja    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Małgorzata Czerni-Czaja do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...