Petycja o utworzenie linii autobusowej przebiegającej przez ulicę Karola Stabika do przystanku Kostuchna Szkoła przy ulicy Wantuły.

W imieniu przede wszystkim mieszkańców ulicy Stabika oraz ulic sąsiadujących, a także mieszkańców dzielnicy Kostuchna oraz dzielnic sąsiadujących zwracam się z wnioskiem o utworzenie linii autobusowej przebiegającej przez ulicę Karola Stabika do przystanku Kostuchna Szkoła przy ulicy Wantuły.

Ulica Stabika jest długą ulicą, według mapy google ma długość 1,1 km, nie przejeżdża nią żaden środek komunikacji miejskiej, nie ma przystanków. Dzieci mieszkające na ulicy Stabika zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Wantuły 11 w Katowicach.

Odległość do szkoły od adresu Karola Stabika 91 to 2,7km, a droga w zdecydowanej większości biegnie wzdłuż ruchliwych ulic. Jest to spacer dla dorosłego człowieka na około 35 minut , dzieci oczywiście te trasę pokonują w około 50 minut z ciężkim tornistrem na plecach, nie wspominając już o warunkach atmosferycznych z jakimi często muszą się zmierzyć.

 

Zdjęcie_11.jpg

Zdjęcie_2.jpg

 

Powstanie takiej linii autobusowej byłoby również pomocne dla osób starszych czy osób nie posiadających samochodu aby dojechać w kierunku Cmentarza oraz Kościoła w Kostuchnie, do najbliższych sklepów spożywczych, czy w kierunku Osiedla Bażantowo, gdzie znajduje się m.in. przychodnia lekarska.

Biorąc pod uwagę, iż linia autobusowa mogłaby mieć trasę na odcinku Kostuchna Szkoła przy ulicy Wantuły do Przystanek Podlesie Tarninowa, skąd już bardzo blisko do przystanku PKP Podlesie, pozwoliłoby to na skomunikowanie mieszkańców dużej części Kostuchny z przystankiem PKP Podlesie. Otwiera to dla wielu mieszkańców możliwość podróżowania w kierunku centrum Katowic bez użytkowania samochodu.

Zdjęcie_3.jpg

Oczywiście dalsze wydłużenie trasy w kierunku Zarzecza, również usprawniłoby wielu mieszkańcom komunikację chociażby poprzez zwiększenie częstotliwości  odjazdów autobusów w kierunku PKP Podlesie czy Szkoły przy ul. Wantuły, w której uczy się także wielu mieszkańców Zarzecza.

Zdjęcie_4.jpg

Do niniejszego pisma dołączam Załącznik nr 1 tj. podpisy mieszkańców ulicy Stabika i ulic sąsiadujących a także pozostałej części dzielnicy Kostuchna oraz dzielnic sąsiadujących o dla których taka linia autobusowa jest niezwykle ważna i przydatna w codziennym funkcjonowaniu.

  Z poważaniem Natalia Marciniak 

 


Natalia Marciniak    Skontaktuj się z autorem petycji