Petycja o Utworzenie OS „No Kill” na rzece Mierzawie

Szanowni Państwo Prezes oraz Zarząd Okręgu PZW Kielce     My, niżej podpisani wędkarze, miłośnicy wód górskich, skupiający się pod wspólną egidą, jaką jest Polski Związek Wędkarski zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie nam kształtowania części naszych łowisk, w sposób zgodny z zasadami sztuki i najnowszymi trendami. Wyznacznikiem takowych niech będą Odcinki Specjalne "No kill" na rzekach Ropie, Rabie, Sanie czy też Bystrzycy.

Uważamy, że utworzenie na początku jednego Odcinka Specjalnego pomoże rozpropagować wędkarstwo, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Ukazanie wędkarstwa w sposób odbiegający od ciążących na naszym środowisku, negatywnych stereotypach pozwoli promować wizerunek wędkarza przychylnego środowisku, korzystającego z dobrodziejstw natury w sposób świadomy, etyczny i zrównoważony.  

Dlatego zwracamy się do Zarządu Okręgu z prośbą o:

1. Utworzenie Odcinka Specjalnego „No Kill” na rzece Mierzawie na odcinku od mostu na trasie E77 w miejscowości Mierzawa, do mostu drogowego w miejscowości Strzeszkowice

2. Wprowadzenie wymiarów ochronnych dla pstrąga potokowego w rzece Mierzawie; dolnego do 35 cm i górnego od 50 cm  

3. Oznaczenie na rzece Mierzawie, miejsc tarliskowych i wprowadzenie całorocznego zakazu brodzenia oraz łowienia w tych miejscach.

4. Wprowadzenie obowiązku używania wyłącznie haczyków i kotwiczek bezzadziorowych na wodach górskich okręgu, oraz obowiązku posiadania na łowisku i korzystania z podbieraka.  

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie faktem zbyt szczupłej obsady kadrowej Państwowej Straży Rybackiej w woj. Świętokrzyskim. Uważamy, iż ZO PZW Kielce powinien podjąć interwencję w tej sprawie.        

Apelujemy do Zarządu PZW Okręg Kielce o podejmowanie intensywnych działań na rzecz wód, szczególnie górskich, mających na celu chronienie ich przed dewastacją i melioracją, co niestety ma na terenie naszego województwa miejsce każdego roku.       

Postulujemy również stworzenie przy ZO PZW Kielce Społecznej Grupy Interwencyjnej, mającej za zadanie pomoc w skutecznym i zgodnym ze sztuką zarybianiu wód płynących, oraz dbanie o zrównoważone ekosystemy naszych wód.

Deklarujemy daleko idącą, społeczną pomoc w tych działaniach, jak również przy tworzeniu regulaminu OS „No Kill” na rzece Mierzawie, oraz przy oznaczania takiego odcinka oraz miejsc tarliskowych.  

Z poważaniem   Wędkarze – miłośnicy wód górskich jak niżej