Petycja o wprowadzenie dodatku za pracę w nocy, święta i dni wolne od pracy dla wszystkich Ratowników Medycznych pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego nie zależnie od formy zatrudnienia

1.

Wnosimy o rozszerzenie zapisu w projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie w art. 31, który zapewnia otrzymanie dodatku 6️⃣5️⃣%/4️⃣5️⃣% ratownikom medycznym zatrudnionym na umowach cywilno-prawnych.

Ad.1

Pomimo wystosowanych zaleceń przez Wiceministra Waldemara Kraskę, dysponenci zasłaniają się artykułami prawnymi, według których wyżej wymieniony dodatek dotyczy tylko i wyłącznie pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym. Zgodnie z prawem umowa cywilno-prawna nie jest traktowana jako zatrudnienie w ramach stosunku pracy(choć znamiona stosunku pracy posiada). Wprowadza to sporą różnicę pomiędzy pracownikami etatowymi a kontraktowymi, gdzie jedni i drudzy wykonują tą samą pracę.

Wprowadzenie takiego zapisu zapewniłoby wypłacanie w/w dodatku wszystkim pracownikom, co pozwoliłoby uniknąć akcji protestacyjnej na skalę ogólnokrajową.

Informację płynące z różnych części kraju mówią o wypłacaniu dodatku 6️⃣5️⃣%/4️⃣5️⃣% tylko i wyłącznie pracownikom,czyli w świetle prawa ratownikom medycznym zatrudnionym na umowie o pracę.

Przy wprowadzaniu dodatku wyjazdowego 30% został zamieszczony odpowiedni zapis, który mówi, że dodatek należy się również pracownikom zatrudnionym na umowie cywilno-prawnej i uniemożliwiło to wszelkie kluczenie ze strony dysponentów co, komu oraz ile się należy.

Powyższa petycja ma na celu pokazuje Ministerstwu Zdrowia skalę problemu z jakim zmagają się ratownicy medyczni zatrudnieni w oparciu o umowy cywilno-prawne.


Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...