Petycja o zmienienie warszawskiego autobusu linii 146 na przegubowy

My niżej podpisani składamy petycję z prośbą o rozpoczęcie kursowania przegubowego autobusu linii 146.

Jest to jedyna linia, która obejmuje niemal cały Wał Miedzeszyński. W okolicy trasy mieszka wiele osób, dla których autobus ten stanowi wyłączny dojazd. W godzinach szczytu (tj. poranne i popołudniowe) jest on bardzo przepełniony, co skutkuje brakiem możliwości zmieszczenia się w autobusie. Aktualny autobus jest zbyt mały, nieproporcjonalnie do osób nim podróżujących.

Problem ten zostałby zminimalizowany po zmienieniu autobusu na przegubowy.

Jeżeli owe rozwiązanie jest niemożliwe do zrealizowania, prosimy o informację z podaniem przyczyny oraz zasugerowanie innej możliwości rozwiązania problemu.


Patrycja Janczewska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Patrycja Janczewska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...