Petycja o zwołanie Walnego Zgromadzenia LSM

My niżej podpisami członkowie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej żądamy, zgodnie z zapisami    § 20 ust 2 i 2a Statutu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołania V i VI części Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął we wrześniu 2020roku wątpliwą prawnie decyzję o przerwaniu Walnego Zgromadzenia tłumacząc to troską o zdrowie członków Spółdzielni.  Późniejsze działania Zarządu i osób przypisujących sobie prawo działania jako Rada Nadzorcza zostały bardzo źle ocenione przez znaczną część członków LSM.              

  Wobec stanowiska związków spółdzielni mieszkaniowych stwierdzającego, że Rada Nadzorcza działa bezprawnie, a także powszechną opinią, że decyzje Zarządu i Rady Nadzorczej są podejmowane w złej wierze i usprawiedliwiane stanem epidemii, Minister Zdrowia ogłosił, że stan epidemii zostanie odwołany z dniem 16 maja 2022roku, a więc z ustanie przyczyna, na którą powoływał się Zarząd przerywając Walne Zgromadzenie.

Podpisując ta petycje deklaruje moje poparcie dla zwołania Walnego Zgromadzenia członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adamski Adam do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...