PETYCJA pacjentów programu pilotażowego KOS-BAR w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę dr Michałowi Skalskiemu – fizjoterapeucie pacjentów programu

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

Barbara Samoć

ul. Granitowa 3

05-077 Warszawa

Szanowny Pan

Tomasz Kopiec

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala

Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego

ul. Czerniakowska 231

00-401 Warszawa

 

Do wiadomości:

Szanowny Pan

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Dyrektor

Centrum Medyczne Kształcenia

Podyplomowego

Szanowny Zarząd

Centrum Medyczne Kształcenia

Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

Szanowny Pan

Piotr Bromber

Minister, Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

PETYCJA

pacjentów programu pilotażowego KOS-BAR w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę dr Michałowi Skalskiemu – fizjoterapeucie pacjentów programu  

W imieniu licznej społeczności pacjentów programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej KOS-BAR realizowanego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie mając świadomość ciążącej na Panu Dyrektorze odpowiedzialności za pracowników szpitala, a także biorąc pod uwagę dobro pacjentów programu KOS-BAR oraz jakość świadczonej pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę Panu dr Michałowi Skalskiemu, zatrudnionemu w tut. Szpitalu Klinicznym na stanowisku fizjoterapeuty programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej KOS-BAR.

Fundamentalnym elementem tego programu wymaganym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r jest opieka fizjoterapeutyczna, która obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe, instruktaż ćwiczeń oraz zachętę do różnych form aktywności fizycznej i aktywnego spędzania wolnego czasu, aby ograniczyć siedzący tryb życia. W tutejszym szpitalu od września 2022 r. opiekę w tym zakresie nad pacjentami KOS-BAR objął dr Michał Skalski. Od tego czasu jakość leczenia w tym zakresie uległa znacznemu podwyższeniu o czym świadczą liczne opinie pacjentów, którzy trafili pod opiekę Pana Skalskiego, a także ich wyniki utraty mas ciała. Z informacji, którymi dysponują pacjenci wynika, że umowa o pracę z Panem Michałem została rozwiązana w maju 2023 r. Mając na uwadze dobro pacjentów programu oraz wkład pracy Pana Skalskiego w zdrowie beneficjentów programu, nie sposób się z podjętą decyzją zgodzić i ją zaakceptować.

Jakość pracy Pana Michała jest na najwyższym poziomie, w czasie prowadzonych rehabilitacji wykazuje on się ogromnym zaangażowaniem, wiedzą, starannością i uwagą względem każdego pacjenta. Jego indywidualne podejście, a także troska i chęć pomocy pozwala uniknąć kontuzji, na które osoby z otyłością są znacznie bardziej narażone, w znacznym stopniu wpływ na wzrost wydolności fizycznej oraz redukcję masy ciała pacjentów, a przede wszystkim pozwala przejść przez wszystkie moduły programu we właściwy sposób bez dodatkowego narażania zdrowia. Wielu z nas - pacjentów, większość życia nie miała do czynienia z aktywnością fizyczną, bądź po nie udanych próbach rezygnowała z nich, ale dzięki podejściu Pana Skalskiego powracają do niej na nowo i uczą się czerpać z niej przyjemność.

Przewlekła choroba otyłości, która jest powszechna i wieloaspektowa wymaga od specjalistów wykwalifikowanego zespołu cech, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu podczas pracy z pacjentem. Osoby z otyłością często stanowią zlepek problemów natury zdrowotnej na poziomie fizycznym i psychicznym, dlatego wymagają niebywale bogatego doświadczenia i umiejętności, które pozwalają we właściwy sposób im pomóc. Postawa Pana Skalskiego cechuje się niezwykłą fachowość, cierpliwość, profesjonalizmem, kreatywnością i pracowitością. Dzięki tym cechom Pan Skalski osiąga sukces w pracy z każdym z pacjentów oraz ogromną sympatię. Pan Michał jako pracownik tut. szpitala niewątpliwie należy do grona osób, które swoją prace wykonują z powołania. Jego nastawienie, w znaczny sposób pomaga chorym w walce z chorobą oraz zachęca do dalszego działania.

Pan Skalski wykonuje znacznie więcej pracy dla pacjentów niż to wynika z jego obowiązków, bowiem otacza on chorego wsparciem, troską i motywują do dalszej walki. Współpraca z nim nie kończy się po zakończeniu rehabilitacji. Jako uczestnicy programu możemy liczyć na jego pomoc i radę, a nawet zachętę do ruchu, również po rehabilitacji. Każdy z pacjentów zawsze może się z nim skontaktować i uzyskać potrzebną pomoc czy to przed czy po operacji. Podejście i praca z nim są nieocenione. Szpitala nie stać na to, aby stracił tak dobrego, zdyscyplinowanego, zorganizowanego i cennego specjalistę, który w dużej mierze przyczynia się do sukcesu uczestników programu.

Zważywszy na powyższe prosimy o przywrócenie Pana Michała do pracy, aby nadal pozostał pracownikiem szpitala i zajmował się pacjentami programu KOS-BAR.

W imieniu swoim i uczestników programu zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie powyższych wniosków.  

Z wyrazami szacunku,

Barbara Samoć

w imieniu uczestników programu KOS-BAR


Barbara Samoć, Olga Pastewka w imieniu uczestników programu KOS-BAR    Skontaktuj się z autorem petycji