Petycja przeciw organizacji psuedonaukowej konferencji w gliwickiej Arenie

Szanowny Pan Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice

oraz

Szanowny Pan Marcin Herra
Prezes ARENA OPERATOR
PreZero Arena Gliwice

 

PETYCJA W SPRAWIE
odwołania antynaukowej konferencji „Czego ci lekarz nie powie” planowanej na kwiecień w PreZero Arenie Gliwice

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1195) składamy petycję w sprawie odwołania szkodliwej konferencji antynaukowej „Czego ci lekarz nie powie” mającej odbyć się w PreZero Arenie Gliwice w dniu 20.04.2024. W tej sprawie zwracamy się zarówno do Prezydenta Gliwic Adama Neumanna (miasto Gliwice jest właścicielem Areny PreZero) oraz do prezesa firmy ARENA OPERATOR, czyli operatora obiektu.

Według informacji umieszczonych na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia [1], prelegentami konferencji będą osoby znane z rozpowszechniania niepotwierdzonych i szkodliwych teorii dotyczących medycyny, psychologii i innych dziedzin nauki. Postawy reprezentowane przez prelegentów są niezgodne z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym metod leczenia chorób, zasadności szczepień oraz terapii zaburzeń (np. autyzmu). W interesie zarówno miasta, jak i operatora obiektu powinna leżeć weryfikacja odbywających się w obiekcie konferencji i treści, jakie za sobą niosą. Promowanie tego typu działalności jest bowiem bezpośrednio groźne dla zdrowia i życia ludzi.

Petycję uzasadniamy szczegółowymi informacjami o szkodliwych działaniach prelegentów konferencji:

 • Jerzy Zięba
  • pomimo kreowania się na specjalistę od medycyny, nie posiada wykształcenia medycznego,
  • w 2020 roku Główny Inspektorat Sanitarny oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej orzekli, że informacje przez niego upowszechniane na temat koronawirusa stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia,
  • w 2023 roku został skazany za znieważenie i zniesławienie lekarzy [2],
  • trwa proces Zięby w sprawie rozprowadzania produktów leczniczych bez wymaganych zezwoleń [3],
  • propaguje niepotwierdzone naukowo tezy, które mogą być szkodliwe (np. teoria o leczeniu schizofrenii witaminą B3) [4].
 • Andrzej Frydrychowski
  • zawieszony w przeszłości chirurg i były pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od którego poglądów uczelnia oficjalnie się odcina [5],
  • w swoich materiałach zniechęca do brania przepisanych przez lekarzy leków i powiela błędne informacje na temat terapii chorób przewlekłych [6].
 • Jerzy Jaśkowski
  • od 2017 zawieszony w wykonywaniu zawodu lekarza [7],
  • powiela fałszywe informacje, m.in. na temat szczepień, czy też rzekomego przejmowania polskiej wody przez żydowskie koncerny. Propaguje teorię spiskową „chemtrails” [7]
 • Piotr Witczak
  • autor podcastu „Autyzm – współczesne zatrucie rtęcią”, powielającego manipulacje na temat szczepień,
  • pomimo posługiwania się tytułem lekarza, nie występuje w centralnym rejestrze lekarzy z prawem wykonywania zawodu [8],
  • promuje szkodliwe „alternatywne” terapie dla przewlekle chorych osób, współpracuje z antynaukową Fundacją Ordo Medicus.
 • Andrzej Kawka
  • w swoich filmach promuje antynaukowe teorie dotyczące testów na wirusy, szerzy dezinformację dotyczącą technologii komórkowych, zniechęca ludzi do szczepienia się.

Jako mieszkanki i mieszkańcy Gliwic i innych śląskich miast stanowczo sprzeciwiamy się organizacji wydarzeń promujących szkodliwe i antynaukowe teorie na terenie należących do miasta obiektów. Zarówno miasto, jak i operator obiektu, powinni kierować się przede wszystkim dobrem mieszkańców, dbając o to, aby nie szerzyć dezinformacji, która może mieć bardzo negatywny wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie nas wszystkich.

 

petycja-arena2a.jpg

Źródła:

[1] https://czegocilekarzniepowiekonferencja.pl/#speakers
[2] https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1543357%2Cjerzy-zieba-prawomocnie-skazany-za-znieważenie-lekarzy.html
[3] https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,jerzy-zieba-oskarzony-o-sprzedaz-watpliwych-lekow--biegla-sadowa--nie-mozemy-brac-wszystkiego,artykul,83512344.html
[4] https://natemat.pl/zdrowie/193489,czego-naucza-jerzy-zieba-w-polskich-radiu-tym-razem-wzial-sie-za-psychiatrie
[5] https://gumed.edu.pl/60270.html
[6] https://demagog.org.pl/fake_news/kazda-choroba-przewlekla-jest-do-wyleczenia-to-nie-jest-prawda/
[7] https://demagog.org.pl/fake_news/jerzy-jaskowski-kontra-lekarze-w-odpowiedzi-podaje-fake-newsy/
[8] https://pulsmedycyny.pl/nie-kazdy-doktor-nauk-medycznych-moze-leczyc-ale-kazdy-moze-doradzac-skala-zjawiska-poraza-1175123