Petycja przeciwko planom odebrania Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie prawie 40% powierzchni

Wyrażamy ogromne zaniepokojenie faktem, iż Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zmieniając warunki współpracy, pozbawia Artetekę – najnowocześniejszą agendę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie mieszczącą się od 10 lat w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, możliwości użytkowania pierwszego – głównego piętra, stanowiącego blisko 40% powierzchni, tym samym skazując Artetekę na konieczność jej zamknięcia.

arteteka_znak1.jpgJak wynika ze zgodnych opinii Biblioteki, największych stowarzyszeń branżowych oraz wielu użytkowników nie ma możliwości jej dalszego prowadzenia bez tej przestrzeni. Nie da się bowiem utrzymać pełnego zakresu usług, ani zapewnić użytkownikom odpowiedniego i cenionego przez nich komfortu pracy.  

Główne piętro tej unikatowej i bardzo lubianej przez krakowian i gości miasta Biblioteki zastąpić ma płatna wystawa poświęcona Wisławie Szymborskiej. Inicjatywę tę, bez wiedzy Biblioteki, zaplanował dyrektor Teatru Słowackiego w porozumieniu z Miastem Kraków oraz Fundacją Wisławy Szymborskiej, żądając opuszczenia przestrzeni pierwszej kondygnacji do końca września br.  

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła pisała Szymborska, dlatego pragniemy z całą stanowczością zaznaczyć, iż nawet bardzo ważna wystawa poświęcona Noblistce nie może być realizowana kosztem przestrzeni biblioteki oddanej jej użytkownikom, kosztem mieszkańców Krakowa i Małopolski, którzy codziennie licznie korzystają z przestrzeni Arteteki WBP w Krakowie.  

Dlatego też:

  • apelujemy do dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Krzysztofa Głuchowskiego o ponowne przeanalizowanie koncepcji ekspozycji i realizację wystawy w innych niż te użytkowane przez Artetekę przestrzeniach Małopolskiego Ogrodu Sztuki, a w konsekwencji o pozostawienie w dyspozycji Biblioteki aktualnie zajmowanych przestrzeni, tak by mogła dalej funkcjonować bez przeszkód.
  • apelujemy do Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, który przeznaczył 200 tys. zł na organizację wystawy, o niewspieranie finansowe przedsięwzięć, których efektem może być likwidacja przestrzeni kulturalnej służącej społeczności Krakowa. Apelujemy o zablokowania tych środków do czasu uzyskania zapewnienia partnerów przedsięwzięcia o zmianie miejsca realizacji wystawy na inne niż obecna przestrzeń Arteteki.
  • apelujemy do Prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej, Michała Rusinka – realizatora wystawy o ponowną analizę sytuacji i ze względu na pamięć o Noblistce nie przykładanie ręki do inicjatywy likwidacji Biblioteki, która niestety jest konsekwencją realizacji wystawy kosztem przestrzeni Arteteki. Wisława Szymborska na pewno nie byłaby zachwycona takim rozwiązaniem.

arteteka_znak2.jpgArteteka jest ważnym miejscem na mapie Krakowa, które oferując przestrzeń do pracy, nauki oraz spotkań, zapobiega wykluczeniu cyfrowemu młodzieży, seniorów oraz osób mniej zamożnych. Miejsce to jest bezpieczną przestrzenią do spotkań młodzieży, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje lub po prostu spędzać czas wolny. Dzięki przyjaznym warunkom i nowoczesnemu wyposażeniu, Arteteka stanowi bardzo dobre uzupełnienie oferty innych instytucji kultury w naszym mieście. Dostosowanie przestrzeni i brak barier architektonicznych powoduje, że jest to też przyjazne miejsce do pracy i spotkań osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Arteteka była i jest inkubatorem wielu inicjatyw, idei, projektów, debat, które potem wypracowany tu potencjał oddawały miastu i województwu w szerokim spektrum zakresów, głównie związanych z kulturą i sztuką, ale również tych dotyczących problemów społecznych.

arteteka_znak3.jpgRozległy zakres tematyczny oferty ma na celu prezentację rozmaitych obszarów kultury i sztuki, dając także możliwość próbowania własnych sił w kreacji, twórczym działaniu i rozwijaniu wrażliwości artystycznej. Zajęcia dotyczą „muzyki, obrazu i słowa”, a ich uczestnicy mogą poznać podstawy tworzenia w każdej z tych dziedzin, zarówno w wymiarze tradycyjnym (zajęcia rysunkowe, DIY, muzyczne, parateatralne, liberackie), jak i  z  wykorzystaniem technologii (tablety graficzne, specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia dźwięku i grafiki). To również poznawanie i nauka języka nowoczesnej sztuki, szerokiego spektrum współczesnej popkultury, kultury cyfrowej w jej wielu odmianach, kształtujące przyszłych, świadomych odbiorców kultury w każdym jej aspekcie.

Szeroki wachlarz działań tej agendy sprawił, że obecnie, dziennie odwiedza ją ponad 300 osób, a rekord rocznych odwiedzin wynosił ponad 100 tysięcy. Odbywają się tutaj: warsztaty dla dzieci, spotkania, koncerty, festiwale, debaty, pokazy, wystawy. Rocznie liczba różnego rodzaju wydarzeń przekracza 300, a liczba ich uczestników sięga 20 000.

TAK dla wystawy Wisławy Szymborskiej, NIE dla likwidacji Arteteki!


Jerzy Woźniakiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji