Petycja "Ratujmy logo UMK"

Foto: UMK.pl

P E T Y C J A
o zachowanie dotychczasowej identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Do:

JM REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

ul. Gagarina 11

87-100 Toruń

 

My, społeczność akademicka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – studenci, pracownicy, absolwenci i sympatycy UMK - apelujemy do Jego Magnificencji Rektora Prof. dr hab. Andrzeja Tretyna o przywrócenie dotychczasowej identyfikacji wizualnej UMK wraz z jego logiem, gdy tylko zakończą się obchody 70-lecia istnienia uczelni.

 

Uzasadnienie:

Nowe logo i związany z nim system identyfikacji wizualnej zaprezentowany podczas konferencji prasowej 30 marca 2015 r. nie spełnia oczekiwań społeczności akademickiej. Wypowiedzi kilku tysięcy internautów (głównie studentów, pracowników i absolwentów UMK), zgromadzonych na wydarzeniu utworzonym na portalu Facebook „Ratujmy logo UMK” wskazują, że nowy znak graficzny nie odzwierciedla wieloletniej tradycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i bez dodatkowych wskazówek nie niesie żadnej treści. Jest przedmiotem kpin i żartów.

Sposób zatwierdzenia przez Senat nowego logo również budzi nasze wątpliwości. Głosowanie odbyło się z nagięciem mechanizmu demokratycznego - bez wcześniejszych konsultacji społecznych, ustaleń, zapytań, na sam koniec zebrania Senatu UMK.

Negatywne opinie, dotyczące szaty graficznej nowego logo, wyrażone przez tak liczną rzeszę interesariuszy, upoważniają do skierowania powyższej petycji pod rozważenie JM Rektora UMK.

 

Społeczność  Akademicka UMK

Twórcy petycji:

Pomysłodawczyni akcji "Ratujmy logo UMK"

Toruńska Inicjatywa Obywatelska

biuro@tio.org.pl

tel. 664 095 585

www.tio.org.pl


Toruńska Inicjatywa Obywatelska    Skontaktuj się z autorem petycji