PETYCJA: umożliwienie szczepień przeciw COVID-19 nauczycielom ze szkół językowych w następnej kolejności po zaszczepieniu nauczycieli ze szkolnictwa publicznego.

Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów  

Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia 

Pan prof. dr hab. Robert Flisiak, doradca premiera ds. epidemii COVID-19

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie szczepień przeciw COVID-19 nauczycielom ze szkół językowych w następnej kolejności po zaszczepieniu nauczycieli ze szkolnictwa publicznego. Prośbę argumentujemy powodami medycznymi, społecznymi, ekonomicznymi oraz edukacyjnymi, z których każdy z osobna powinien być wystarczający do takiej decyzji.

Kopia_Bez_tytułu2.png

1. Powody medyczne:

Prof. Flisiak zauważył, że "w walce z COVID-19 nie możemy kierować się strachem grup zawodowych, tylko wiedzą i rozsądkiem". Zgadzamy się z tą opinią i zwracamy uwagę na dane: - w  krajach zachodnich nauczyciele zarażają się prawie czterokrotnie częściej niż średnia w populacji. W Polsce jest to prawdopodobnie więcej z uwagi na praktykę łączenia części etatów i częstą pracę w kilku szkołach, ale przyjmujemy konserwatywny mnożnik x4. Nauczyciele szkół językowych są tak samo narażeni jak nauczyciele szkół państwowych. 

2. Powody społeczne:

Trwający obecnie etap nauki zdalnej, wyjąwszy klasy I-III, ma bardzo negatywny wpływ na edukację i socjalizację. Jeżeli edukacja zdalna potrwa do czerwca, doprowadzimy do tego, że całe pokolenia stracą półtora roku normalnej edukacji, co jest szkodą nieodwracalną. Istotna część kształcących się dozna także nieproporcjonalnie dużych szkód psychospołecznych, tracąc możliwość rozwoju kompetencji społecznych w kluczowym okresie rozwojowym. Drogą do ratowania roku szkolnego 2020/2021 nie są jednorazowe czy powtarzalne testy nauczycieli, tylko umożliwienie im szczepień - zarówno jeśli chodzi o edukację państwową jak i prywatną. 

3. Powody edukacyjne:

Edukacja językowa dzieci jest niezmiernie ważna na każdym etapie ich rozwoju. Setki tysięcy dzieci w Polsce uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, aby doskonalić znajomość języka obcego poszerzając jednocześnie podstawę programową realizowaną w szkolnictwie publicznym. Ma to potem pozytywny wpływ na wyniki na egzaminach na zagraniczne uczelnie a także konkurencyjność polskich pracowników na zagranicznych rynkach pracy. Zarówno rodzice, dzieci jak i nauczyciele dostrzegają dużą potrzebę powrotu do nauczania stacjonarnego, aby nie przerywać dotychczasowej formy rozwijania kompetencji językowych. Jednocześnie zależy nam na bezpieczeństwie zdrowotnym naszych nauczycieli.

4. Powody ekonomiczne: 

Uruchomienie zajęć stacjonarnych w prywatnych placówkach edukacyjnych po zaszczepieniu nauczycieli będzie miało istotny i pozytywny wpływ na gospodarkę. Już obecnie widać skutki recesji pandemicznej, a umożliwienie normalnej pracy rodzicom oraz nauczycielom ma istotny wpływ na możliwość jej redukcji.

Szczepienie nauczycieli zarówno szkół językowych, prywatnych jak i państwowych powinno być priorytetem dla rządzących naszym państwem. Szczególnie jeśli rządzący planują edukację dzieci w sposób długofalowy i podchodzą do niej odpowiedzialnie. 


Antonina Bochińska, Early Stage    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Antonina Bochińska, Early Stage będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach: