Petycja w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów

My niżej podpisani, stanowczo sprzeciwiamy się pojawiającym się w przestrzeni publicznej oraz medialnej postulatom uznania za nieważne powołań sędziów i asesorów sądowych, powołanych do pełnienia urzędu po 2018 roku.

Podkreślamy, że wszystkie propozycje  reformy wymiaru sprawiedliwości muszą respektować zasady konstytucyjne i szanować prerogatywy Prezydenta RP, który jest jedynym organem władnym do powoływania sędziów. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań niezgodnych z Konstytucją i niemożliwych do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa.Próba podważenia kilku tysięcy nominacji sędziowskich spowoduje trudny do wyobrażenia chaos prawny i będzie stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, a nawet wręcz dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Mamy świadomość, że wbrew  wypowiedziom polityków i niektórych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, podważenie statusu kilku tysięcy sędziów, nieuchronnie doprowadzi do podważenia wydanych przez nich blisko 6 milionów orzeczeń, które rozstrzygały ważne ludzkie sprawy. Nie zgadzamy się, aby w ten sposób narażać na szwank interesy obywateli, w imię partykularnych celów niektórych polityków i przedstawicieli części środowiska sędziowskiego.

Wzywamy Sejm i Senat do niepodejmowania działań ustawodawczych lub innych, które miałyby prowadzić do bezprawnego podważania nominacji sędziowskich, a w konsekwencji - do wywołania chaosu prawnego w państwie. Jednocześnie zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Krajowej Rady Sądownictwa o przeciwstawienie się tym szkodliwym projektom jako rażąco sprzecznym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

#Niedlaanarchii


Adam Jaworski (Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów "Sędziowie RP")    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Adam Jaworski (Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów "Sędziowie RP") będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...