PETYCJA W OBRONIE PRAWA DO SĄDU

Konstytucyjnie gwarantowanym prawem każdego obywatela jast prawo do sądu, którego niezbędnym elementem jest prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu sądowym.

Każdy uczestnik wymiaru sprawiedliwościma prawo do takiego ukształtowania zasad jego funkcjonowania, aby gwarantowały one prawo do urlopu, prawo do odpoczynku, prawa do choroby i opieki nad bliskimi, prawo do wykonywania zawodu w sposób zorganizowany, zaplanowany i bezpieczny.

Prawa te w sposób oczywisty narusza projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) w zakresie proponowanych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku po ustaniu ostatniego z ww. stanów.

Ograniczające prawa i wolności obywatelskie rozwiązania o charakterze szczególnym, które wedle projektu mają obowiązywać także przez rok po ustaniu stanu zagrożenia i stanu epidemii, nie służą ochronie epidemicznej obywateli a jedynie poprawieniu statystyk orzeczniczych.

Głęboko zaniepokojeni skutkami proponowanych rozwiązań postulujemy całkowitą zmianę projektowanych przepisów w celu zabezpieczenia w czasie epidemii interesów procesowych uczestników wymiaru sprawiedliwości - stron i ich pełnomocników. Tego projekt ustawy w żaden sposób nie realizuje.

 


Naczelna Rada Adwokacka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Naczelna Rada Adwokacka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )