PETYCJA W OBRONIE PRAWA DO SĄDU

Konstytucyjnie gwarantowanym prawem każdego obywatela jast prawo do sądu, którego niezbędnym elementem jest prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu sądowym.

Każdy uczestnik wymiaru sprawiedliwościma prawo do takiego ukształtowania zasad jego funkcjonowania, aby gwarantowały one prawo do urlopu, prawo do odpoczynku, prawa do choroby i opieki nad bliskimi, prawo do wykonywania zawodu w sposób zorganizowany, zaplanowany i bezpieczny.

Prawa te w sposób oczywisty narusza projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) w zakresie proponowanych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku po ustaniu ostatniego z ww. stanów.

Ograniczające prawa i wolności obywatelskie rozwiązania o charakterze szczególnym, które wedle projektu mają obowiązywać także przez rok po ustaniu stanu zagrożenia i stanu epidemii, nie służą ochronie epidemicznej obywateli a jedynie poprawieniu statystyk orzeczniczych.

Głęboko zaniepokojeni skutkami proponowanych rozwiązań postulujemy całkowitą zmianę projektowanych przepisów w celu zabezpieczenia w czasie epidemii interesów procesowych uczestników wymiaru sprawiedliwości - stron i ich pełnomocników. Tego projekt ustawy w żaden sposób nie realizuje.

 


Naczelna Rada Adwokacka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Naczelna Rada Adwokacka będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...