Petycja w sprawie budowy chodnika i wyznaczenia przejścia dla pieszych, w ciągu drogi powiatowej 1371D, ul. Wrocławskiej w Siedlcu

My, niżej podpisani składamy niniejszą petycję:

 

w sprawie budowy chodników i wyznaczenia przejść dla pieszych, w ciągu drogi powiatowej 1371D, ul. Wrocławskiej w Siedlcu

 

Wnioskujemy o:

1. budowę chodnika od przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1371D (Siedlec, ulica Wrocławska), w kierunku parkingu marketu Dino. Obecnie wyznaczone przejście dla pieszych, prowadzi do rowu przydrożnego. Budowa chodnika w kierunku parkingu Dino, poprawiłaby bezpieczeństwo drogowe uczniów szkoły i mieszkańców.

2. wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1371D (Siedlec, ulica Wrocławska), w okolicy skrzyżowania z ulicą Piaskową oraz budowę chodnika w jego kierunku. W Siedlcu chodnik wzdłuż drogi powiatowej prowadzony jest jednostronnie, co uniemożliwia bezpieczne przejście, w tym miejscu, przez jezdnię na jej drugą stronę.

3. wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1371D (Siedlec, ulica Wrocławska), w okolicy skrzyżowania z ulicą Miłą oraz budowę chodnika w jego kierunku. W Siedlcu chodnik wzdłuż drogi powiatowej prowadzony jest jednostronnie, co uniemożliwia bezpieczne przejście, w tym miejscu, przez jezdnię na jej drugą stronę.

4. budowę chodnika odpowiedniej szerokości w ciagu drogi powiatowej 1371D, od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Osiedlową w Siedlcu w kierunku Godzieszowej.

W załaczeniu mapa poglądowa wraz z zaznaczonymi lokalizacjami punktów petycji wg kolejności.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu liczymy na zrozumienie i realizacje naszego wniosku.