Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od stacji kolejowej Zalesie Górne do stacji kolejowej Warszawa Służewiec

Szanowna Rado!

My, wszyscy podpisani poniżej oraz na listach załączonych do niniejszego pisma zwracamy się do Rady Powiatu Piaseczyńskiego z prośbą o spowodowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż torów, pomiędzy stacjami kolejowymi Zalesie Górne i Warszawa Służewiec.

Droga rowerowa oraz chodnik byłyby dużym ułatwieniem dla mieszkańców powiatu. Wiele osób mogłoby wybrać rower lub spacer w drodze do stacji kolejowych, co przełożyłoby się na częstsze korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej przy codziennych dojazdach. Rezygnacja z samochodu przy wyborach komunikacyjnych jest jednym ze sposobów walki z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu. Ścieżka rowerowa w dogodnym miejscu ułatwiłaby wielu osobom zmianę nawyków na zdrowsze oraz bardziej przyjazne dla środowiska.

Jednocześnie ułatwienie mieszkańcom dojazdu do Zalesia Górnego pozwoliłoby im korzystać z walorów miejscowości i miałoby wymiar rekreacyjny. Zwiększyłoby także bezpieczeństwo rodzinnych wycieczek rowerowych, które odbywają się w sezonie letnim.

Droga rowerowa znajdowałaby się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego oraz Warszawy, co dawałoby możliwość skorzystania ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.Niedługo rozpocznie się budowa drogi wojewódzkiej 721 bis, która będzie znajdować się na jednym z odcinków rzeczonej drogi rowerowej oraz chodnika. Połączenie inwestycji mogłoby skutkować zmniejszonymi kosztami. 

Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje uznają Państwo za zasadne, a przywołane argumenty za wystarczające – wnosimy jak we wstępie.

Z poważaniem,

Mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego


Patrycja Kucharska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Patrycja Kucharska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...