Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej 94 w obrębie Gminy Siechnice

Siechnice, 20.12.2022

 

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO:

Mieszkańcy Gminy Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)

 

Stowarzyszenie Gmina Fair Play (podmiot reprezentujący) 

ul. Fabryczna 22/5/5

55-011 Siechnice (adres do korespondencji)

 

Stowarzyszenie Mam Głos

ul. Orla 5/11

55-010 Święta Katarzyna

 

Stowarzyszenie Nasze Drogi

ul. Dunikowskiego 1

55-010 Radwanice

  

Sz.P.

Lidia Markowska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186

53-139 Wrocław

 

 

PETYCJA:

 Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195, dalej: u. o p.), mając na uwadze interes publiczny wnosimy petycję w sprawie:

1. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 94 w miejscach, gdzie brakuje chodnika na odcinku od Osiedla Jarzębinowego (Groblice) do skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Starowiejską w Radwanicach

2. budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Opolskiej z ulicą Ciepłowniczą.

3. stworzenia dodatkowych przejść w miejscach newralgicznych dla mieszkańców oraz przyspieszenia prac poprawy bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i przesunięcie ich na początek inwestycji w Programie Bezpieczna Infrastruktura Drogowa.

4. przebudowy skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Świętej Katarzyny i ul. Kolejową w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz przepustowości. 

 

UZASADNIENIE:

Droga krajowa numer 94 przebiegająca przez teren gminy jest alternatywną trasą dla autostrady A4. Okolica rozwija się bardzo dynamicznie z dobrze działającym rynkiem pracy. Między Wrocławiem a Oławą DK 94 jeżdżą liczne samochody – średnio ponad 18 tysięcy aut na dobę, z czego 12,5 % to ciężarówki.

Trzeba podkreślić, że natężenie ruchu samochodowego na wspomnianym odcinku drogi rośnie z roku na rok, co negatywnie przekłada się na poziom bezpieczeństwa. 

1. Przemieszczając się od osiedla Jarzębinowego w kierunku Radwanic w wielu miejscach wzdłuż odcinka drogi krajowej 94 brakuje chodnika, który zapewniłby pieszym bezpieczeństwo. Piesi i rowerzyści poruszają się wzdłuż jezdni, w sąsiedztwie pędzących samochodów osobowych i ciężarowych.  Zdajecie sobie Państwo sprawę z niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są mieszkańcy chcący dojść do swoich domów, do przystanku, szkoły, sklepu itd. wzdłuż w/w odcinka jedni, bez chodnika, bez pobocza przy pojazdach pędzących nawet powyżej 75 km/h obowiązującej prędkości (co zostało udokumentowane). Odcinek drogi pomiędzy Groblicami a Siechnicami jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ nie zawiera żadnych elementów uspokajających ruch, co powoduje, że prędkość jest znacznie przekraczana.   Na tym odcinku drogi stale dochodzi do zdarzeń drogowych w tym poważnych wypadków. Zwracamy uwagę, że to zarządca drogi ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników drogi w tym przede wszystkim pieszych i rowerzystów. 

2. Na drodze przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej z ulicą Ciepłowniczą powstają ogromne korki ze względu na mieszczące się wzdłuż drogi firmy, kompleksy handlowe czy osiedli mieszkaniowych.  Cały ruch drogowy z Wrocławia do Oławy kumuluje się na krótkim odcinku drogi krajowej między Wrocławiem a Siechnicami, co powoduje niemalże wstrzymanie ruchu na długi czas. Dodatkowo w najbliższym czasie w pobliżu wybudowana zostanie szkoła podstawowa. W związku z tym utrudnienia w ruchu mogą się znacznie pogorszyć. 

3. W niektórych miejscach, gdzie od lat już funkcjonują osiedla brakuje przejść dla pieszych a doświetlone przejścia to zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, którzy często stojąc na chodniku w nocy lub wieczorem są niewidoczni dla kierowców. Zwiększony ruch na 94 to większe niebezpieczeństwo, dla pieszych a w szczególności dzieci.

4. Gmina Siechnice rozwija się w ogromnym tempie. Obecnie zauważalny jest wzmożony ruch samochodów a skrzyżowanie ul. Opolskiej z ul. Świętej Katarzyny i ul. Kolejową z sygnalizacją świetlną znacząco ogranicza przepustowość DK94. Ponadto na odcinku DK 94 od mostu kolejowego do tego skrzyżowania oraz do ronda (skrzyżowania z WOW) nie ma praktycznej możliwości poruszania się pieszych ze względu na bardzo wąskie pobocza. Istniejące przewężenie praktycznie uniemożliwia także ruch rowerowy na tym odcinku.

Na odcinku drogi między Siechnicami a Radwanicami (skrzyżowanie ul. Opolskiej z ul. Starowiejską) dzieci i dorośli obawiają się o swoje życie, wracając ze szkoły czy pracy z przystanku autobusowego a trzeba podkreślić, że jest to dla nich jedyna możliwa droga. 

Mieszkańcy wraz z gminą od lat bezskutecznie wnioskują o poprawę bezpieczeństwa na tej drodze. Ile jeszcze tragedii musi się wydarzyć, abyście dostrzegli Państwo potrzebę inwestycji i uznali wnioski za zasadne. Nasza nieustępliwość w tej kwestii jest motywowana rzeczywistą znajomością “sytuacji ruchowej” na drodze krajowej 94 na terenie gminy Siechnice i dlatego nie wycofamy się z naszych żądań. W związku z powyższym zwracamy się o przychylne potraktowanie naszej petycji.     

 

Odpowiedź należy przesłać na adres Stowarzyszenia Gmina Fair Play  

 

zdjecie_1.jpgzdjecie_21.jpg

 

 

 


Katarzyna Nowak-Pokorny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Nowak-Pokorny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...