Petycja w sprawie budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce.

          Warszawa 06.08.2018 r.

 

 

Petycja do:

Prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

 

Rady m.st. Warszawy

oraz

Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy

 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy z apelem o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu pozyskania gruntów (ok. 8 ha) znajdujących się w rejonie ulicy Modlińskiej, a będących obecnie we władaniu Polfy Tarchomin S.A.  celem budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce (CEK).

 

Białołęka, jako dzielnica niezwykle dynamicznie rozwijająca się pod względem przyrostu liczby mieszkańców, od wielu lat boryka się z problemem dostępu do placówek oświatowych oraz kulturalnych. Widoczne są dysproporcje pomiędzy inwestycjami oświatowymi i kulturalnymi a rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Ośrodek kultury przy ul. Van Gogha 1 w praktyce obsługuje zazwyczaj mieszkańców Tarchomina, a ilość miejsc parkingowych pozostawia wiele do życzenia podobnie jak ilość dostępnych pomieszczeń do prowadzenia działalności związanej z działaniem ośrodka kultury. Druga placówka czyli filia ośrodka kultury przy ul. Głębockiej w praktyce jest salą widowiskową pozbawioną pomieszczeń koniecznych do prowadzenia w pełnym wymiarze działań kulturalnych – nie ma pracowni, sal wielofunkcyjnych, tanecznych itp. Jeśli zaś chodzi o szkoły ponadpodstawowe to na terenie ponad 120 tyś dzielnicy mamy zaledwie jedno liceum.

 

Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że konieczna jest budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce na terenie wyznaczonym ulicami Ekspresową, Modlińską i Płochocińską. W związku z bliskością Trasy Mostu Północnego oraz planowanym tramwajem wzdłuż ul. Modlińskiej jesteśmy przekonani, że jest to idealne miejsce na powstanie kompleksu, który z powodzeniem mógłby służyć nie tylko mieszkańcom Białołęki, ale również i okolicznych dzielnic. Powierzchnia około 8 ha pozwoli na zaprojektowanie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, w skład którego wszedłby zarówno zespół szkół ponadpodstawowych wraz z pełnowymiarową halą sportową i niezbędną infrastrukturą oraz ośrodek kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową, i niezbędnymi pracowniami, salami tematycznymi, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami, z których mogłyby korzystać również różne grupy odbiorców, np. seniorzy, organizacje pozarządowe, organizacje młodzieżowe.

Tego typu wielofunkcyjny obiekt stałby się prawdziwym sercem kulturalnym naszej dzielnicy. Jednocześnie uważamy, że kompleks ten powinien być uzupełniony o amfiteatr, który byłby doskonałą bazą do organizacji wydarzeń plenerowych zarówno lokalnych jak i o charakterze ponad dzielnicowym. Nie bez znaczenia jest również istniejąca na tym terenie zieleń, która mogłaby znakomicie podnieść walory całego kompleksu, jak również stanowić element otaczającego Centrum parku. Całość terenu powinna zostać objęta konkursem architektoniczno-urbanistycznym, a powstały zespół obiektów poza ewidentnymi walorami użytkowymi stałby się niewątpliwie architektoniczną wizytówką naszej dzielnicy i początkiem rewitalizacji tej części Białołęki.

mapka-3d.jpgW związku z powyższym zwracamy się do Pani Prezydent, Rady m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy z prośbą o podjęcie jak najszybszych starań celem  pozyskania ww. terenów, dokonanie zmian w obowiązującym Studium (o ile takowe będą konieczne) oraz realizację budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce.

 

W imieniu mieszkańców

Klub Radnych Razem dla Białołęki

 

Do wiadomości:

 

Antonik Sławomir

Glusman Justyna

Ikonowicz Piotr

Jaki Patryk

Korwin Mikke Janusz

Kukiz'15

Stefaniak Janusz

Śpiewak Jan

Tanajno Paweł

Trzaskowski Rafał

Wojciechowicz Jacek

 


Klub Radnych Razem dla Białołęki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Klub Radnych Razem dla Białołęki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...