PETYCJA w sprawie kompleksowej modernizacji budynku dworca PKP Warszawa Włochy wraz z jego otoczeniem - placem

logo_pis1.jpg

Komitet Prawo i Sprawiedliwość
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

 

Pan
Andrzej Bittel
Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu
                                      ds. przeciwdziałania wykluczeniu                                         komunikacyjnemu

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

298528956_374322114882367_3332791469155271661_n.jpg

PETYCJA w sprawie kompleksowej modernizacji budynku dworca PKP Warszawa Włochy wraz z jego otoczeniem - placem

 Działając w interesie publicznym na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), jako mieszkańcy z poparciem przedstawicieli Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy apelujemy do Pana Ministra o podjęcie stosownych działań mających na celu kompleksową modernizację budynku dworca PKP Warszawa Włochy wraz z jego otoczeniem - placem.

 

W 1845 r. uruchomiono linię kolejową z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego tzw. odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej zaś sama stacja we Włochach zaczęła funkcjonować czterdzieści lat później, natomiast jej kształt architektoniczny nadano w latach 30. ubiegłego wieku. Układ kolejowy, charakterystyczny dla architektury modernistycznej zakładał wówczas dwa perony, wiaty wykonane z żelbetowych konstrukcji oraz budynek stacyjny z kasą biletową i poczekalnią. Na szczególną uwagę wg pasjonatów kolejnictwa zasługuje podziemny tunel dla pieszych, który został wybudowany w 1936 r. oraz okładziny ścian z płytek ceramicznych czy też same słupy na peronach pochodzące jeszcze z czasów przedwojennych przez co stację uważa się jako nieliczną spośród warszawskich stacji kolejowych, na której zachowany został w znacznej części niezmieniony charakter tamtych czasów.


Obecnie stacja PKP Warszawa Włochy to kluczowy węzeł lokalnej komunikacji kolejowej, powiązana jest bezpośrednio z otoczeniem Starych i Nowych Włoch poprzez tunel rozdzielający ruch z wyjściami w kierunku północnym i południowym. Na północ od peronów ( ul. Świerszcza) znajduje się Park Kombatantów oraz przystanki autobusowe PKP Włochy. Na terenie usytuowanym na południe (ul. Chrobrego) znajduje się dawny budynek stacji (dworca), a także niedbale rozmieszczone budynki o funkcji usługowo-handlowej, tworzące obecnie nieuporządkowaną, nieestetyczną przestrzeń publiczną.


Linia kolejowa 447 Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia na której znajduje się stacja PKP Warszawa Włochy jest linią newralgiczną, bowiem każdego dnia przemieszczają się tym ciągiem komunikacyjnym tysiące mieszkańców podwarszawskich miejscowości, a także mieszkańcy dwóch warszawskich dzielnic Włoch oraz Ursusa.


Na stacji zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej relacji Pruszków - Otwock oraz pociągi Kolei Mazowieckich obsługujące m.in. kierunki: Skierniewice, Sochaczew, Warszawa Wschodnia, Warszawa Rembertów, Łowicz Główny, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Wołomin Słoneczna, Mińsk Mazowiecki, Błonie czy Pilawa. Jednocześnie przez stację przejeżdżają pociągi w ruchu dalekobieżnym.


Mając na względzie powyższe, zasadnym jest, aby po zakończonym już remoncie linii kolejowej 447 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Włochy, torów kolejowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, w tym peronów oraz przejścia podziemnego podjąć dodatkowo działania zmierzające w kierunku gruntownej modernizacji budynku dworca PKP Warszawa Włochy wraz z całym obszarem przylegającym.


Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że stacja PKP Warszawa Włochy jest terenem licznie uczęszczanym, doskonale znanym wszystkim podróżującym koleją, w szczególności Mieszkańcom Dzielnicy Włochy. Jako mieszkańcy, ale przede wszystkim użytkownicy korzystający na co dzień z tego terenu, widzimy pilną potrzebę interwencji. Obecna chaotyczna, wręcz odpychająca przestrzeń wokół stacji kolejowej bynajmniej nie jest wizytówką naszej dzielnicy. Dodatkowo panujący tam nieład architektoniczny oraz zagospodarowanie terenu są dalekie od naszych oczekiwań. W żaden sposób to miejsce obecnie nie może być określane jako centrum dawnego Miasta Ogrodu Włochy.


W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Ministra o włączenie przedmiotowego budynku dworca oraz jego otoczenia - placu wokół stacji PKP Warszawa Włochy do Programu Inwestycji Dworcowych, tak aby ten teren mógł odzyskać dawną świetność oraz charakter reprezentacyjny Dzielnicy Włochy, a także odpowiadać realnym potrzebom lokalnych społeczności.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Jarosz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...