Petycja w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej na UMK

Od dnia 12 marca aż do dziś mierzymy się z nową rzeczywistością studencką. Wszystko po to, by chronić zdrowie nasze oraz najbliższych. Powrót na uczelnię wiąże się z koncentracją zagrożeń, których w tym trudnym dla wszystkich okresie próbujemy uniknąć.

Ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jako studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wnioskujemy o zmianę formy sesji letniej na zdalną, a ostatecznie, jeżeli okaże się to niemożliwe, o przeniesienie terminu sesji na wrzesień i zorganizowanie jej wtedy w formie tradycyjnej.

Na przykładzie uczelni wyższych takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański wiemy, że rozwiązanie sytuacji w postaci sesji zdalnej, jest jak najbardziej możliwe.

Zorganizowanie sesji stacjonarnie, w czerwcu bieżącego roku, wiąże się z takimi zagrożeniami jak chociażby:

  • możliwość styczności z osobami, u których wirus ma przebieg bezobjawowy, a które mogą zarażać inne osoby,
  • powstanie ogniska choroby zakaźnej na wydziale i uniwersytecie, ponieważ wystarczy jedna zarażona osoba na sali, aby wirus rozprzestrzenił się na współuczestników egzaminu,
  • podróż tysięcy studentów UMK z całego kraju, w tym samym czasie do Torunia,
  • to, że nałożone środki bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego mogą się okazać niewystarczające ze względu na brak dostępu do profesjonalnego sprzętu medycznego, jak np. maseczki, a te ogólnodostępne, nie stanowią środka ochrony o maksymalnej skuteczności,
  • konieczność zakwaterowania się w wieloosobowych mieszkaniach i domach studenckich, gdzie korzystać będziemy z części wspólnych,
  • brak możliwości zorganizowania wcześniejszych zaliczeń.

Zajęcia na uczelniach nie odbywają się od 12 marca bieżącego roku ze względów bezpieczeństwa. Jak wiemy, epidemia nie osłabła, a wręcz przeciwnie. Powrót w tej sytuacji na uczelnie wydaje się być nierozsądny.

 

 

List otwarty:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Andrzej Sokala

Szanowny Panie Rektorze,

jako społeczność studencka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zwracamy się z prośbą o zmianę formy sesji letniej na zdalną, a ostatecznie, jeżeli okaże się to niemożliwe, o przeniesienie terminu sesji na wrzesień i zorganizowanie jej w formie tradycyjnej.

Chcielibyśmy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją, jaka ma miejsce na naszym Uniwersytecie. Ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, od dnia 12 marca do dnia dzisiejszego nasze możliwości nauki oraz wypełniania obowiązków studenckich są ograniczone. Wydane dotychczas Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej nie rozwiązują tej trudnej sytuacji. Konkretniej, nie rozwiązują sposobu oraz terminu przeprowadzenia egzaminacyjnej sesji letniej.

Treść zarządzenia nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w § 4a wskazuje, że zaliczenia powinny odbyć się w formie tradycyjnej, a jedynie w drodze wyjątku za pomocą technik kształcenia na odległość (§ 4b). Jako studenci, obawiający się o zdrowie swoje oraz najbliższych, spodziewamy się, że wielu studentów będzie próbowało korzystać z trybu składania wniosku o egzamin w formie zdalnej zawarty w § 4b w/w zarządzenia. Ze względu na mnogość takich przypadków, wskazana sytuacja może prowadzić do administracyjnego paraliżu każdego z wydziałów. Ponadto, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 853) w § 1. pkt. 1 lit. a , wprowadza  możliwość przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej.

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje 22 tys. studentów. Należy pamiętać też o pracownikach uczelni, których jest wielu. Trudnym zadaniem będzie dostosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia przy tej liczbie osób: zachowanie dwóch metrów odstępu, rzetelna dezynfekcja wszystkich używanych pomieszczeń, ilość osób przebywających na tej samej powierzchni.

Ponadto, ze względu na stworzoną w takiej sytuacji możliwość bliskiego kontaktu, należy mieć na względzie, że osoba, która zaraża niekoniecznie musi mieć objawy i o tym wiedzieć. Wystarczy jedna taka osoba, żeby choroba rozprzestrzeniła się na współuczestników egzaminu, a następnie na resztę osób przebywających na wydziale, powodując powstanie nowego ogniska zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Warto również zwrócić uwagę na to, że nie tylko osoby starsze mogą znajdować się w grupie ryzyka zarażenia się koronawirusem. Dodatkowo, trzeba mieć na względzie, że po powrocie z egzaminów do domów, mamy styczność  z starszymi członkami rodziny, których zdrowia i życia nie chcemy narażać.  Mimo, że na sali egzaminacyjnej mają być przestrzegane wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego: zachowana odległość, posiadanie maseczki, rękawiczek, to przed egzaminem, wielu studentów będzie się gromadzić przy salach , oczekując na swoją kolej, inni zaś będą dyskutować o tym jak im poszło. Niewykonalne jest uniknięcie takich zjawisk. Studenci zjadą  się do Torunia z różnych części Polski, różnymi środkami komunikacji - często będzie to pociąg, czy autobus, gdzie bardzo łatwo rozprzestrzeniają się drobnoustroje. 

Pomimo działalności legislacyjnej Ministerstwa oraz Jego Magnificencji wciąż nie możemy być pewni kiedy oraz w jaki sposób odbędą się egzaminy. Wielu Rektorów Uniwersytetów wydało już zarządzenia  na temat  zdalnych zaliczeń w sesji letniej, tym samym ograniczając niepewność panującą wśród całej wspólnoty studenckiej. Są to m.in: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.  

Naszym zdaniem przeprowadzenie sesji letniej w ustalonych terminach (na przełomie czerwca i lipca) w sposób tradycyjny na wydziale jest rzeczą niewykonalną oraz niebezpieczną dla nas i wykładowców. Założeniem kwarantanny jest zminimalizowanie przemieszczania się, szczególnie środkami transportu publicznego, z których większości, jako studenci korzystamy.  

W związku z powyższym, występujemy z następującą propozycją. Jeżeli przeprowadzenie sesji za pomocą technik kształcenia na odległość okazałoby się niestety niemożliwe, aby z pełnym spokojem przystąpić do egzaminów oraz poświęcić im należytą uwagę, chcielibyśmy wnioskować o możliwość przeprowadzenia sesji letniej w późniejszym terminie. Czasowym punktem odniesienia co do ustalenia pierwszych terminów sesji egzaminacyjnej byłyby terminy analogiczne do terminów sesji poprawkowej (wrzesień). Umożliwiłoby to każdemu w sposób bezpieczny oraz sprawiedliwy podejść do egzaminów w I terminie. 

Liczymy na to, że Jego Magnificencja Rektor przychyli się do naszej prośby, dzięki czemu cała społeczność UMK pozostanie bezpieczna.

 

Z poważaniem,

Społeczność studencka UMK

- Iga Bendkowska

- Zofia Głuszek

- Rafał Lewandowski

- Michał Ochociński

- Piotr Ostrowski

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Ostrowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...