Petycja w sprawie likwidacji Województwa Lubuskiego

Marszałek Sejmu RP


My, niżej podpisani, zwracamy się z wnioskiem o likwidacje województwa lubuskiego,  tj. o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998r. Nr 96, poz. 603), poprzez wykreślenie z artykułu 2 tej ustawy punktu 4, oraz o zmiany w przepisach towarzyszących wynikające z likwidacji województwa lubuskiego.

  1. Województwo lubuskie nie spełnia swoich samorządowych funkcji. Jest zarządzane przez dwa słabe ośrodki administracyjne, między którymi dochodzi regularnie do konfliktów powodujących poważny uszczerbek w majestacie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Konflikty te i niezdrowa rywalizacja przekłada się na życie codzienne mieszkańców. Najbardziej jaskrawym przykładem jest pozbawienie Gorzowa szpitala publicznego. W bilansie otwarcia województwa lubuskiego jeden z 3 istniejących w Gorzowie szpitali zajmował 64 miejsce wśród najlepszych szpitali w Polsce, szpitala w Zielonej Górze nie było w setce. Dziś szpital wojewódzki w Gorzowie ma blisko 300 mln długu, a szpital wojewódzki w Zielonej Górze lądowisko na dachu. Oczywiście właściciel i nadzorca jest ten sam – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Sądząc po efektach nadzoru można mieć wrażenie, że doszło do sabotażu, którego ofiarami jest 380 tys. mieszkańców Regionu Gorzowskiego. Nie tylko mieszkańcy tego regionu czują się nierówno traktowani przez organy samorządu wojewódzkiego. Historyczne zaszłości nie zostały zasypane, a wręcz pogłębiają się.
  3. Prawa obywatelskie gwarantowane Konstytucją takie jak: równość (art. 32 paragraf 1 Konstytucji), brak dyskryminacji (art. 32 paragraf 2 Konstytucji) i ochrona zdrowia (art. 68 Konstytucji) nie są w naszym odczuciu respektowane w Lubuskim.
  4. Województwo lubuskie jest jednym z najsłabszych ekonomicznie i demograficznie województw w kraju. Istnienie dużej liczby słabych województw jest nieefektywne z punktu widzenia ekonomicznego i zarządzania.
  5. Województwo lubuskie jest tworem niespójnym, w którym część regionu ciąży do Wielkopolski a część do Dolnego Śląska. Z Ziemią Lubuska identyfikuje się mniejszość. Nie wytworzyła się tu autentyczna więź regionalna, łatwiej tu znaleźć wzajemną nieufność lub wręcz wrogość zarówno wśród polityków jak i prostych ludzi.
  6. Województwo lubuskie jest nieefektywnie zarządzane. Na jego terenie znajduje sie najbardziej zadłużony w Polsce szpital i port lotniczy, z którego korzystają głównie urzędnicy, za których przeloty płaci Urząd Marszałkowski. Urzędowi temu brak jednak środków do wsparcia szpitali ratujących życie mieszkańców tego województwa.
  7. Choć województwo znajduje się na terenie silnie niegdyś nasyconym połączeniami kolejowymi, z których korzystało bardzo wielu mieszkańców, to zaniechania władz wojewódzkich doprowadziły, do takiej dekapitalizacji infrastruktury, że mieszkańcy zmuszeni są korzystać z samochodów. Przy tym samorząd beztrosko trwoni publiczne pieniądze na port lotniczy, który w oczach niezależnych audytorów nie ma szans na samodzielny rozwój.


W związku z powyższym domagamy się likwidacji województwa lubuskiego.

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook