Petycja w sprawie lokalizacji Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego

 

 

Park_Miniatur_Woj_Mazowieckiego_-_logo2.pngFundacja Park Miniatur

Województwa Mazowieckiego

ul Senatorska 38

00-095 Warszawa

 

Szanowni Państwo

 

prof. Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

 

Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy,

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

 

 

 

PETYCJA

w sprawie lokalizacji Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego

 

 

Na podstawie art. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. z dnia 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) my, mieszkańcy Warszawy i kraju, zwracamy się z prośbą o utrzymanie dotychczasowej siedziby Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego w budynku dawnego Banku Wilhelm Landau przy ul. Senatorskiej 38 w Warszawie lub propozycję nowej lokalizacji na terenie Warszawy. Utrata dotychczasowej siedziby ekspozycji Parku Miniatur Woj. Mazowieckiego doprowadzi do likwidacji i zniszczenia istniejących unikalnych zbiorów.

Park Miniatur Województwa Mazowieckiego jest placówką o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Jest to jedyny na świecie zbiór makiet architektonicznych posiadających ekspozycję obiektów ważnych dla historii Warszawy i Polski, które nie istnieją obecnie lub przetrwały w zupełnie zmienionej postaci. Założeniem projektu, oprócz prezentacji samych miniatur, jest dbałość o zachowanie pamięci zdarzeń i ludzi związanych z bogatymi dziejami Warszawy i kraju. Jako część dziedzictwa narodowego zasługuje na należytą ochronę i prezentację. Jest to wystawa odwiedzana przez wszystkie pokolenia, od najmłodszych po seniorów. Jej wartość merytoryczna i historyczna potwierdzana jest nieustannie rosnącym zainteresowaniem i dużą frekwencją turystów z Polski i zagranicy. 

Dotychczasowa lokalizacja w budynku Banku Wilhelm Landau - miejscu zabytkowym i związanym z rozwojem przedwojennej Warszawy - warta jest dalszego udostępniania szerokiej publiczności. Gmach przy ul. Senatorskiej 38 daje możliwość zapoznania się nie tylko z historią warszawskiej bankowości, ale również ze wspaniałą secesyjną architekturą i zachowanym w dużym procencie oryginalnym wystrojem wnętrz.

 

Niniejsza petycja jest składana w interesie publicznym.

 

Wyrażam zgodę na ujawnienie i przetwarzanie na stronach internetowych podmiotów rozpatrujących petycję i urzędów je obsługujących moich danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja Park Miniatur Województwa Mazowieckiego    Skontaktuj się z autorem petycji