Petycja w sprawie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa, 22 września 2020 r.  

 

Panie i Panowie

Posłowie i Senatorowie RP  

 

List Otwarty  

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą redukcji liczby ministerstw, w tym ewentualnego połączenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z innym resortem, zwracamy się do Parlamentarzystów RP z prośbą o wzięcie pod uwagę podstawowych zasad  funkcjonowania nauki.

Badania naukowe powinny służyć społeczeństwu, a ich wyniki rozwijać gospodarkę kraju. Ma to znaczenie zwłaszcza obecnie, w sytuacji pandemii COVID-19, a będzie miało jeszcze większe, gdy będziemy, po jej zwalczeniu, odbudowywali gospodarkę. Wdrożenia wyników innowacyjnych badań naukowych będą wówczas bardzo ważne. Dlatego też uważamy, że jeśli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego miałoby być połączone z innym resortem, to optymalnym partnerem tej fuzji byłoby Ministerstwo Rozwoju.

Połącznie nauki i szkolnictwa wyższego z resortem rozwoju sprawdza się w USA i wielu innych rozwiniętych krajach. Również w Polsce, gros funduszy europejskich, przeznaczonych na finansowanie nauki, skierowane jest do sektora R&D (Badania i Rozwój), a wiele instytucji naukowych ma własne patenty i wdrożenia. W naszym przekonaniu, połączenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Rozwoju może w dłuższej perspektywie doprowadzić do zwiększenia finansowania nauki przez sektor prywatny oraz da szansę na szybszy rozwój polskiej gospodarki.  

 

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Honorowy Przewodniczący KRASP

Prof. dr hab. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Roman Słowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN


Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook