Petycja w sprawie montażu publicznie dostępnych defibrylatorów AED w Nysie

Petycja w sprawie montażu defibrylatorów AED w Nysie

Do władz miasta Nysa.

0x01.jpg

Zwracamy się z petycją o podjęcie działań w sprawie pilnego montażu defibrylatorów Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED) w kluczowych punktach Nysy.

Obecnie w całym mieście nie ma ani jednego publicznie dostępnego defibrylatora AED. Brak dostępu do tego ratującego życie urządzenia jest skandaliczny, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę osób starszych i schorowanych w Nysie, a także wysokie ryzyko nagłego zatrzymania akcji serca w każdym wieku.

Defibrylator AED to urządzenie, które w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca może uratować życie w ciągu kilku minut. Szybka interwencja za pomocą defibrylatora znacząco zwiększa szanse na przeżycie.

W związku z powyższym, apelujemy o:

 • Podjęcie natychmiastowych działań w celu montażu defibrylatorów AED w kluczowych miejscach publicznych Nysy, takich jak:
  • Urząd Miasta
  • Centra handlowe
  • Dworzec
  • Budynki oświaty
  • Park miejski
  • Miejsca o dużym natężeniu ruchu
  • Basen miejski
 • Zapewnienie odpowiedniego oznakowania i instruktażu obsługi defibrylatorów, aby każdy mieszkaniec mógł z nich korzystać w razie potrzeby.
 • Prowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia defibrylacji i sposobu używania AED.

Jesteśmy przekonani, że dostęp do defibrylatorów AED w Nysie znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększy szanse na uratowanie życia w sytuacjach nagłego zatrzymania akcji serca.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i podjęcie działań w tej sprawie.

Aktualna mapa dostępności AED w Polsce


Bartosz Kaczmarek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Bartosz Kaczmarek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...