Petycja w sprawie nieograniczania działalności i rozwoju lotniska Babice.

Do:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Sz. P. Joachim Brudziński

 

Petycja w sprawie nieograniczania działalności i rozwoju lotniska Babice.   

Szanowny Panie Ministrze            

My, niżej podpisani, przedstawiciele środowiska lotniczego, sympatycy lotnictwa a także mieszkańcy Warszawy zwracamy się z prośbą do Szanownego Pana Ministra o nieograniczanie działalności i rozwoju warszawskiego lotniska Babice.                

W ostatnim czasie nasiliły się działania mające na celu doprowadzenie do zminimalizowania działalności oraz w konsekwencji zamknięcia lotniska. Są one powodowane rzekomą uciążliwością jego aktywności dla okolicznych mieszkańców. Głównie chodzi o hałas generowany przez samoloty. Fakty jednak przeczą takiej ocenie. Lotnisko posiada wypracowany system ograniczenia hałasu jaki mógłby być dotkliwy dla społeczności lokalnej. Wprowadzone są godzinowe ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska (6-22), krąg nadlotniskowy przeprowadzony jest w taki sposób aby nie było ruchu nad gęsto zaludnionymi obszarami, a wszystkie korzystające z lotniska statki powietrzne spełniają normy hałasu narzucone odpowiednimi przepisami. Spełnianie wyżej wymienionych ograniczeń jest potwierdzone poprzez wielokrotnie wykonywane profesjonalne pomiary hałasu, które powtarzane są cyklicznie.                

Przeprowadzane kilkukrotnie wśród mieszkańców Bielan i Bemowa badania statystyczne w formie ankiet oraz dyskusje z nimi potwierdzają, że dla inicjatywy ograniczenia działalności lotniska nie ma poparcia społecznego. Przykładem może być jedna z ankiet opublikowana na portalu społecznościowym Facebook w grupie mieszkańców Bielan „Warszawskie Bielany” gdzie aż 86% respondentów odpowiedziało przecząco na pytanie „czy przeszkadzają Ci samoloty przelatujące nad Bielanami?”.                

Należy podkreślić, że lotnisko Babice ma długoletnią historię i tradycję w rozwoju polskiego lotnictwa. Wychowało się na nim wiele pokoleń pilotów. Pełni funkcję wychowawczą dla lotniczej młodzieży, szkoleniową dla przyszłych pilotów, treningową dla aktywnych i chcących podnosić swoje kwalifikacje.                

Nie wolno zapominać także o gospodarczym znaczeniu lotniska Babice. Funkcjonuje na nim kilkadziesiąt związanych z lotnictwem (oraz innymi branżami gospodarki) firm. Kilkanaście szkół lotniczych szkoli kandydatów na pilotów z całego świata. Powodem wyboru przez nich szkolenia w Polsce jest w dużej mierze znakomite położenie lotniska, możliwości zakwaterowania i skomunikowanie ze światem Warszawy. Lotnisko Babice jest także siedzibą kilku służb użyteczności publicznej takich jak Policja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna. Lotnisko Babice nie ma dla siebie i swojej działalności alternatywy w bezpośrednim sąsiedztwie i okolicy. Ewentualne zatem jego zamknięcie czy ograniczenie działalności spowodowałoby de fakto likwidację lotniskowych firm przynoszących przecież także spore przychody do budżetu państwa i miasta.

Nie bez znaczenia jest także fakt pełnienia przez lotnisko Babice, jako dużej niezabudowanej powierzchni, funkcji korytarza napowietrzającego miasto Warszawa. Ma to olbrzymi wpływ na skuteczną walkę ze smogiem a ewentualne zabudowanie tej powierzchni pogłębiłoby kłopoty Warszawy z jakością powietrza.                

Biorąc pod uwagę powyższe ponawiamy prośbę do Pana Ministra wyrażoną w temacie tej petycji. Obawiamy się, że agresywne działania skierowane przeciwko lotnisku, błędnie interpretowane jako prowadzone dla dobra mieszkańców a w rzeczywistości inspirowane przez środowisko deweloperów patrzących łakomym okiem na atrakcyjny inwestycyjnie teren, mogą doprowadzić w przyszłości do likwidacji tej wspaniałej świątyni i kolebki lotnictwa polskiego. Byłaby to wielka strata dla całego środowiska lotniczego jak również dla polskiej gospodarki.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...