Usuńmy tiry z lokalnych dróg, odkorkujmy Wrocław i okolice - petycja popierająca budowę całkiem nowej nitki A4

Do: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad  ul. Wronia 53

00 - 874 Warszawa

 

Petycja jest składana w interesie publicznym na podstawie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.

My niżej podpisani, w imieniu dobra wspólnego mieszkańców Dolnego Śląska oraz kierowców przejeżdzających przez nasz region wnosimy o wybranie wariantu numer IV przebiegu autostrady. Kombinacja IV kreuje nowy jej korytarz na odcinku pomiędzy węzłem Stary Śleszów a węzłem Wichrów. Jest to w naszym przekonaniu jedyna alternatywa, która zapewni większy poziom bezpieczeństwa zarówno dla kierowców poruszających się autostradą, jak i dla mieszkańców regionu. Obecnie wiele wsi i miejscowości jest  narażonych na wzmorzony ruch przy obecnym stanie autostrady. Sytuacja ta nie poprawi się znacząco przy wyborze  alternatywnego wariantu (wariant 2 -rozbudowa A4 w starym śladzie).

Capture98.JPG

Link do zdjecia: https://www.wroclaw.pl/wspolna-petycja-dolnoslaskich-samorzadowcow-w-sprawie-przebiegu-a4

Patrząc na obecną sytuację na autostradzie A4 widzimy niezmiennie,  że z roku na rok zwiększa się ruch na niej. Obecnie jest to nawet 100 tysięcy samochodów na dobę na odcinku Kostomłoty - Wrocław. Zatem kluczową kwestią staje się zwiększenie przepustowości w szczególności na odcinku w okolicy Wrocławia. Nowy ślad zapewni znacznie większą przepustowość niż alternatywna rozbudowa obecnie istniejącego odcinka. Ponadto pozwoli na rozdzielenie ruchu regionalnego od ruchu dalekiego w skali kraju. Mieszanie się ich obecnie jest źródłem zarówno niewygody dla kierowców jak i niejednokrotnie przyczyną wypadków. Na odcinku A4 Kostomłoty–Wrocław w latach 2014-2020 doszło do ponad 7,5 tysiąca zdarzeń (7238 kolizji i 318 wypadków). Średnio to około 3 zdarzenia dziennie. Obecny odcinek A4 w ramach drogi ekspresowej będzie mógł służyć do obsługi ruchu regionalnego natomiat tranzyt będzie mógł się poruszać nową nitką A4. Takie rozdzielenie ruchu będzie miało zdecydowanie lepszy wpływ na bezpieczeństwo.

Obecnie jakiekolwiek zdarzenie na autostradzie A4 powoduje duże problemy komunikacyjne m.in. we Wrocławiu i powiecie Wrocławskim. Jak widzimy obecnie na przykładzie autostrady A8 samo dostosowanie autostrady do właściwych standardów nie spowoduje, że w przypadku jakiegoś zdarzenia drogowego możliwe będzie sprawne rozładowanie ruchu. Pozostawienie odcinka Wrocław- Kostomłoty w obecnym śladzie spowoduje,  że w przypadku blokady na autostradzie ruch będzie nadal kierowany przez drogi krajowe, które są kompletnie niedostosowane do takiego zwiększonego ruchu. Przykładem może być tu DK347, która już w tej chwili jest w bardzo złym stanie. Mimo zakazu poruszania się po niej samochodów ciężarowych powyżej 25t przy problemach na autostradzie wszelkie zakazy są nagminnie łamane. Ponadto samochody zjeżdzające z autostrady praktycznie nigdy nie przestrzegają ograniczneń ustalonych dla poszczególnych wsi. Tego typu działanie nie tylko powoduje znaczące pogorszenie się warunków życia lokalnych mieszkańców (hałas, nadmierny ruch, korki), ale także stanowi realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Przykładowo w kwietniu 2021 w miejscowości Sadków na pasach zginęła kobieta. Trzeba tu zaznaczyć,  że jest to przejście dla pieszych, którym wracają dzieci ze szkoły podstawowej, a jak widać o tragedię w takiej sytuacji nie trudno. Alternatywnie, gdyby zastosować wariant IV, o co wnosimy, w przypadku zdarzeń na autostradzie w nowym  śladzie, stara nitka stanie się naturalną drogą awaryjną, co ograniczy problemy komunikacyjne i poprawi bezpieczeństwo w sąsiadujących z autostradą gminach np. w Gmienie Kąty Wrocławskie.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że ewentualna rozbudowa autostrady w starym śladzie będzie przez cały okres prac budowlanych powodować eskalację wyżej opisanych problemów czyli brakiem przepustowości, zagrożenieniem na samej autostradzie oraz w przypadku jakichś zdarzeń drogowych także na drogach krajowych w regionie, które będą wbrew swojemu przeznaczeniu wykorzystywane jako rozwiązania alternatywne.

Na koniec warto jeszcze dodać, że rozbudowa autostrady w nowym śladzie (wariant IV) poprawi nie tylko komunikację na tym odcinku, ale wpłynie generalnie na poprawę komunikacji na Dolnym Śląsku. Poprowadzenie A4/S5 wg Kombinacji IV daje szansę na integrację największych obszarów aglomeracyjnych poprzez połączenie ich systemem szybkich dróg, co dalekosiężnie może wpłynąć pozytywanie na ich rozwój.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznczyć, że uważamy, iż bardzo ważnym jest, aby przy szczegółowym planowaniu przebiegu nowej nitki zminimalizować straty, jakie mogłoby to wywołać dla przyrody naszego regionu.

Ufamy, że przy pracach nad wyznaczeniem przebiegu tych dróg brany będzie pod uwagę, nie tylko argument finansowy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców oraz mieszkańców Dolnego Śląska. Przedmiot petycji miesci się w zakresie zadan i kompetencji adresata petycji.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Solectwo Sadkow do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...