PETYCJA W SPRAWIE POSTAWIENIA W SZCZECINIE AUTOMATÓW PRZYJMUJĄCYCH ZUŻYTE BUTELKI I PUSZKI

Szczecin, dnia 6 maja 2019 roku

 

sketch-1557184865800.png

 

Pan Piotr Krzystek,

Prezydent Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

PETYCJA

Działając w trybie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, niniejszym zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o uruchomienie w Szczecinie pilotażowego programu zachęcającego mieszkańców do segregacji odpadów, w ramach którego na każdym osiedlu zostanie postawiony automat przyjmujący zużyte butelki (szklane oraz plastikowe), a także puszki.

Proponujemy, by za odpowiednią liczbę butelek (puszek) każdy mieszkaniec otrzymał np. bilet na komunikację miejską, darmowe minuty na rower miejski lub bilet na basen „Floating Arena”. Istnieje także możliwość wsparcia organizacji zajmującej się pomocą zwierzętom - np. darmowa karma (momotywacyjny charakter systemu).

Proponujemy także, by kilka takich automatów stanęło na Bulwarze Gdyńskim, co w sposób znaczący przyczyni się zmniejszenia panującego tam bałaganu po każdym ciepłym weekendzie.  

 

UZASADNIENIE

Panie Prezydencie,

odpady, zwłaszcza plastikowe, zanieczyszczają nasze środowisko. Plastik rozkłada się nawet tysiąc lat, stąd ważna jest jego segregacja i powtórne wykorzystanie do produkcji kolejnych produktów (opakowań, odzieży, zabawek).

Przetworzenie tony plastiku pozwala oszczędzić 5774 kWh energii, 2,5 tysiąca litów ropy naftowej oraz 22 metry sześcienne składowiska odpadów. By jednak przetwarzać odpady najpierw trzeba je segregować, najlepiej już w gospodarstwie domowym.

Z kolei szkło może być poddawane procesowi recyklingu praktycznie bez końca. Z 90% odzyskanego szkła można wytworzyć kolejne butelki, wazony i słoiki. Przetworzenie szkła pozwala zapobiec wytworzeniu szkodliwych substancji, które powstają podczas procesów produkcyjnych, pozwala też zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Również aluminium jest surowcem wtórnym, który można odzyskać w całości. Utylizacja i odzysk puszek pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza aż o 95%, natomiast w przypadku wody o 97%.

Dodatkową korzyścią przemawiającą za postawieniem takich automatów na Bulwarze Gdyńskim będzie większy porządek w strefie dozwolonego spożywania niskoprocentowych napojów alkoholowych.

Ustawienie automatów przyjmujących zużyte butelki w sposób znaczący przyczyni się do realizacji Strategii Rozwoju Szczecina z perspektywą do  2025 rooku (punkt 5 „Główne wyzwania”: „Wzmocnienie tożsamości mieszkańców, rozwój postaw prospołecznych, proinnowacyjnych i proekologicznych”; cel operacyjny: „edukacja ekologiczna promująca świadomość i zachowania proekologiczne, m.in. w zakresie gospodarki odpadami i energią”) oraz wizji Floating Garden (miasto ekologiczne; metropolia wyznaczająca nowe standardy ekologii).

Przedstawiciel firmy zajmującej się produkcją takich urządzeń poinformował, że istnieje możliwość postawienia automatów przyjmujących zarówno butelki szklane, jak i plastikowe. Istnieje także możliwość konfiguracji urządzeń, tak by w zamian za odpowiednią liczbę butelek mieszkaniec otrzymywał na przykład bilet na komunikację lub minuty na rower miejski.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy jak na wstępie.  

 

Z wyrazami szacunku,

mieszkańcy