Petycja w sprawie przebudowy ulicy Belwederczyków i dostosowania jej do cywilizowanych warunków

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Szanowny Pan

Prezydent Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych ¾

31-004 Kraków

 

PETYCJA

w sprawie przebudowy ulicy Belwederczyków i dostosowania jej do cywilizowanych warunków na miarę XXI wieku      

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

Jako mieszkańcy ulicy Belwederczyków w Krakowie zwracamy się z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu przebudowę naszej ulicy, a tym samym stworzenie mieszkańcom cywilizowanych warunków do życia. Ulica Belwederczyków to  krótka, ok. 250 metrów, „ślepa” droga, przecznica al. 29-go Listopada w pobliżu nowo powstałego dworca przesiadkowego Górka Narodowa P+R. Obecny stan drogi to prawdziwy koszmar, nie tylko dla mieszkańców, ale również dla służb miejskich (w szczególności MPO). Droga jest wąska, bez chodników, wyasfaltowana jedynie do połowy długości, do bloku nr 5. Dalsza część drogi to potężne dziury z ogromnymi kałużami, błoto, nierówności, kamienie, koleiny. Droga nie ma poboczy, po obu jej stronach rozjeżdżony samochodami grunt, gdzie w czasie opadów jest wieczne błoto. Ruch pieszy odbywa się pomiędzy jeżdżącymi samochodami. W każdym możliwym miejscu na „poboczach” stoją  zaparkowane samochody, nierzadko w sposób uniemożliwiający przejazd większym samochodom bądź służbom miejskim. Jest to sytuacja niedopuszczalna i niebezpieczna, gdyż w sytuacji zagrożenia życia i mienia, straż pożarna bądź karetka pogotowia mogą mieć problem z przejazdem. Jednym z mieszkańców ulicy jest dziecko z niepełnosprawnościami, mające trudności w poruszaniu się. Dziecko nie może w normalnych warunkach wyjść na spacer, bo pokonując swoje własne trudności, musi dodatkowo zmierzyć się z „kłodami pod nogami” w postaci kamieni, kolein, dziur i kałuż.  

Ogromnym problemem naszej drogi jest też brak kanalizacji opadowej. W sytuacji większych i długotrwałych opadów deszczu, zgodnie z ukształtowaniem terenu, od strony zachodniej przez ulicę płynie rzeka, powodując ogromne kałuże oraz, co zdarza się bardzo często, zalewa podziemny garaż bloku nr 5. Spływająca woda drąży coraz większe koleiny na całej długości „nieasfaltowej” części drogi.  

Obecnie panujące warunki na naszej ulicy urągają wszelkim standardom, jakie powinna posiadać infrastruktura miejska!  

Niedawno zakończone ogromne inwestycje w naszym rejonie, czyli przebudowa al. 29-go Listopada i budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową spowodowały, że nasza okolica wreszcie zaczyna spełniać te standardy. Ale nie nasza ulica. Byłoby dobrze aby mieszkańcy mogli w cywilizowany i bezpieczny sposób dostać się do komunikacji miejskiej, do korzystania z której namawiają Nas władze miasta.

Jednocześnie, zwracamy uwagę na aspekt trwającej od lat zabudowy w rejonie naszej ulicy. Prezydent Miasta Krakowa, poprzez swoich urzędników, od około 25-30 lat wydaje pozwolenia na zabudowę mieszkaniową, nie zapewniając BEZPOŚREDNIEGO dostępu do drogi publicznej. Ulica Belwederczyków jest drogą wewnętrzną, nie publiczną. Jak to możliwe, że pozwalając budować i mieszkać tutaj, Miasto nie zapewnia ze swej strony żadnej infrastruktury? Najwyższa pora to zmienić!  

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o pilne rozpatrzenie Petycji oraz jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań w celu wygospodarowania środków na wykup gruntów oraz przebudowę ulicy w zakresie budowy jezdni, chodnika, kanalizacji opadowej i oświetlenia ulicznego, a tym samym dostosowanie jej do właściwych standardów jakie powinna posiadać miejska infrastruktura.    

Z poważaniem,

Katarzyna Chochół

oraz sygnatariusze niniejszej petycji

20231110_102555-COLLAGE.jpg

 Do wiadomości:

1. Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały

2. Rada Miasta Krakowa

3. Zarząd Dróg Miasta Krakowa